ا
ـ خانواده: Rosaceae
ـ نام علمی: Rosa banksiae lutea
گونه*ای رز بالارونده با بلندی و گستردگی ۱۰ متر که روی دیوار، فنس و پرگولا هدایت می*شود. دارای برگ*های کوچک سبز پررنگ است. گل*های فراوان، زرد رنگ و غیر معطر آن در اواخر بهار ظاهر می**شوند.


ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک غنی و مرطوب با زهکشی خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی*گراد می*باشد.
ـ ازدیاد:
به* وسیله قلمه خشبی در پائیز و پیوند جوانه در تابستان امکان*پذیر است.