• سایت تدریس زبان فرانسه با استفاده Tv5monde سناریوهای متعدد آموزشی و آموزش های متوالی و پیاپی را پیشنهاد می دهد برای اینکه یا از آنها همانطور که هستند، استفاده شود و یا آنها را ویرایش کرد. گزارش ها، کلیپ های موسیقی، خلاصه ی فیلم های کوتاه، مجله ها، انیمیشن و غیره ؛ برای ساخت سکانس های آموزشی استفاده می شوند
    ابزار آموزشی همچون: 1. جدول آنالیز منابع آموزشی صوتی ، 2. راهنما برای مفهوم آموزش و غیره ، به مدرسان زبان کمک زیادی می کنند. مدرسانی که وقت و علاقه دارند که منابع آموزشی را خلق کنند، بصورت خلق یک فیلم یا یک برنامه ی تلویزیونی.

    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]

    فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]-
    http://francezaban.com