انجمن: انجمن دانشگاه

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 1. این قسمت مربوط به رشته های مهندسی و فنی از قبیل گرایش های کامپیوتر - برق -مکانیک - عمران و ... میباشد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 12,149
  • 3,240
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 439
   • 101
  2. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,370
   • 448
  3. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 724
   • 188
  4. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 130
   • 67
  5. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,426
   • 719
  6. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,418
   • 257
  7. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 622
   • 101
  8. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,307
   • 367
  9. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 3,485
   • 746
  10. عملیات انجمن:

   کار آفرینی ، پروژه کارآفرینی ، دانلود پروژه

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 12
   • 12
 2. در اين قسمت مقالات و بحث در مورد رشته هاي پزشكي و گرايشهاي آن قرار ميگيرد

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 1,877
  • 264
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,112
   • 90
  2. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 154
   • 63
  3. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 153
   • 17
  4. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 83
   • 37
  5. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 250
   • 49
 3. این قسمت مربوط به رشته های علوم تجربی از قبیل گرایش های زیست شناسی - شیمی و نفت - کشاورزی - زمین شناسی و ... میباشد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 4,777
  • 1,051
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 604
   • 156
  2. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 538
   • 136
  3. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,148
   • 367
  4. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 120
   • 43
  5. عملیات انجمن:

   مقالات نانو و نانوتکنولوژی در این بخش قرار میگیرد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 255
   • 134
 4. این قسمت مربوط به رشته های علوم پایه و انسانی از قبیل گرایش های جغرافیا - علوم اجتماعی - علوم سیاسی - علوم اقتصادی - مدیریت و ... میباشد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 5,409
  • 963
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 596
   • 58
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 128
   • 72
  3. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 187
   • 67
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 894
   • 135
  5. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 2,287
   • 337
  6. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 139
   • 41
  7. عملیات انجمن:

   مقالات حسابداری ، آموزش حسابداری ، حسابداری

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 497
   • 197
 5. این بخش مربوط به رشته های هنر از قبیل گرافیک - عکاسی - صنایع دستی - طراحی صنعتی و ... میباشد.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 23,975
  • 1,694
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 970
   • 119
  2. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 2,801
   • 161
  3. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 11,255
   • 538
  4. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 4,222
   • 406
  5. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,275
   • 98
  6. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 2,604
   • 286
  7. عملیات انجمن:

   آرشیو بخش هنر پاتوق یو

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 382
   • 46
 6. در این بخش به معرفی رششته های دانشگاهی میپردازیم

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 737
  • 301
  1. عملیات انجمن:

   معرفی رشته های گرايش رياضي و فيزيك در این بخش میباشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 248
   • 113
  2. عملیات انجمن:

   معرفی رشته های گرايش علوم تجربي در این بخش میباشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 66
   • 62
  3. عملیات انجمن:

   معرفی رشته های گرايش علوم انساني در این بخش میباشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 63
   • 47
  4. عملیات انجمن:

   معرفی رشته های گرايش هنر در این بخش میباشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 55
   • 38
  5. عملیات انجمن:

   معرفی رشته های گرايش زبان در این بخش میباشد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 22
   • 19
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 916
   • 266
  2. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 744
   • 377
  3. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 2,168
   • 674
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 227
   • 92
  5. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 469
   • 129
  6. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 999
   • 258
  1. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 2,961
   • 388
  2. عملیات انجمن:

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 697
   • 104
 7. در این بخش به معرفی دانشگا های ایران میپردازیم اعم از ازاد و سراسری

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 2,636
  • 533
  1. عملیات انجمن:

   اخرين اخبار و اطلاعيه مربوط به دانشگاههايي آزاد سراسری و علمکی و کاربردی در این بخش قرار میگیرید

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,350
   • 450
  2. عملیات انجمن:

   در این بخش دانشجویان عزیز به بحث و تبادل نظر میپردازند

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 929
   • 17
 8. نمونه سوالات دبیرستان ، نمونه سوالات پیش دانشگاهی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 333
  • 223
 9. نمونه سوالات پیام نور ،نمونه سوالات سراسری و دانشگاه آزاد

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • 2,259
  • 360
  1. عملیات انجمن:

   نمونه سوالات پیام نور ، دانشگاه پیام نور

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 2,149
   • 297
  2. عملیات انجمن:

   نمونه سوالات دانشگاه آزاد ، دانشگاه آزاد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 45
   • 29
  3. عملیات انجمن:

   نمونه سوالات دانشگاه سراسری، دانشگاه سراسری

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 51
   • 29

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن