من در sql 2005 با فایل tempdb مشکل دارم چون هر چند روز یکبار حجمش زیاد می شود تا 60 گیگ هم می رسد و shrink هم خطا می دهد و من مجبور به ری استارت کردن سیستم می شوم ، به نظر شما چه باید کرد که بدون ریست کردن کامپیوتر مشکل حل شود