( آهنگ و تنظيم : حميد رضا خجندی )

توضیحات
تعداد ترک : 8
نام ترک ها :
دنيای من
شادوماد
غريبه
نفرين
نفس
بركه
گل مريم
آه ...
MP3 256 ZIP
کد:
http://dl5.ganja2dl.com/Ganja2Music/AliDarabi/Albums/2.89/Hamid%20Reza%20Khojandi/Hamid%20Reza%20Khojandi%20-%20Hanooz%20Cheshato%20Doos%20Daram%20(256).zip
OR
کد:
http://rapidshare.com/files/380540417/Hamid_Reza_Khojandi_-_Hanooz_Cheshato_Doos_Daram__256_.zip
MP3 192 ZIP
کد:
http://dl5.ganja2dl.com/Ganja2Music/AliDarabi/Albums/2.89/Hamid%20Reza%20Khojandi/Hamid%20Reza%20Khojandi%20-%20Hanooz%20Cheshato%20Doos%20Daram%20(192).zip
OR
کد:
http://rapidshare.com/files/380540420/Hamid_Reza_Khojandi_-_Hanooz_Cheshato_Doos_Daram__192_.zip

MP3 128 ZIP
کد:
http://dl5.ganja2dl.com/Ganja2Music/AliDarabi/Albums/2.89/Hamid%20Reza%20Khojandi/Hamid%20Reza%20Khojandi%20-%20Hanooz%20Cheshato%20Doos%20Daram%20(128).zip
OR
کد:
http://rapidshare.com/files/380540421/Hamid_Reza_Khojandi_-_Hanooz_Cheshato_Doos_Daram__128_.zip
OGG 56
کد:
http://dl5.ganja2dl.com/Ganja2Music/AliDarabi/Albums/2.89/Hamid%20Reza%20Khojandi/Hamid%20Reza%20Khojandi%20-%20Hanooz%20Cheshato%20Doos%20Daram%20(56).zip
OR
کد:
http://rapidshare.com/files/380540425/Hamid_Reza_Khojandi_-_Hanooz_Cheshato_Doos_Daram__56_.zip