شماره سریال و کرک نرم افزار bluetooth file transfer v1.4 برای موبایل رو می خواستم.

ممنون!