نوکیا از نمونه اولیه یک گوشی رونمایی کرد که هنگام زنگ خوردن به حالت ایستا درمی آید.

به گزارش موبنا به نقل از جرمی ایمنس، طراحی این گوشی مفهومی توسط جرمی اینس هاپکینز انجام شده و از روش جالبی برای اطلاع دادن به کاربران هنگام زنگ خوردن استفاده می کند.

در این مکانیسم از خاصیت الکترومغناطیس استفاده می شود که بر اساس بخش منحنی آن وزن را در بخش های مختلف گوشی هنگامی که گوشی زنگ می خورد تغییر می دهد. به این ترتیب هنگامی که گوشی زنگ می خورد به حالت عمودی و ایستاده می ماند و اگر رد تماس شود این گوشی باز به حالت افقی برمی گردد.

بنابراین این گوشی برای افرادی مناسب است که معمولا از هندزفری استفاده می کنند و صدای زنگ خوردن گوشی خود را نمی شنوند به این ترتیب هنگامی که گوشی در مقابل چشمان آنها به حالت ایستا در می آید می توانند بفهمند که موبایل آنها زنگ می خورد.
اما به خاطر فرم پیازی شکل بخش انتهایی حمل و نقل آن خیلی ساده و راحت نیست و ممکن است خوب در جیب جا نشود.
اطلاعات بیشتر راجع به این گوشی و امکان تولید آن هنوز مشخص نشده است.