موسسه Mozilla نسخه جدیدی از مرورگر Firefox را برای اصلاح و برطرف کردن 12 نقطه ضعف امنیتی، منتشر کرد.


هشت نقطه ضعف ترمیم شده، دارای درجه خطر حیاتی هستند که سوء استفاده از آنها، امکان دسترسی غیر مجاز به کامپیوتر آسیب پذیر را فراهم می کند. همچنین در نسخه جدید، 40 نقطه ضعف غیر امنیتی اصلاح شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی شبکه گستر، مهمترین نقطه ضعفی که در نسخه جدید Firefox 3.6.11 برطرف شده، اشکال در نحوه فراخوانی فایل‌های DLL در محیط Windows است. در بسیاری از نرم افزارها، مسیر کامل فایل DLL مشخص نشده و سیستم عامل Windows بر اساس دستورات پیش فرض، در محل‌های خاصی، فایل‌های DLL را جست‌وجو کرده و در اختیار این نـرم‌افـزارها قـرار می‌دهد.

در این حالت، امکان تغییر فایل DLL سالم و یا قرار دادن فایل DLL مخرب و دستکاری شده در محل‌های جست‌وجو وجود دارد. در این حالت، نرم‌افزار به اشتباه و بطور ناخواسته، اقدام به اجرای فایل مخرب می‌کند.

این اشکال در نسخه قبلی Firefox 3.6.9 برطرف شده بود و در این نسخه جدید، تمهیداتی نیز بعمل آمده تا مرورگر Firefox برای اجرای فایل‌های مخرب، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نسخه جدید مرورگر Firefox به شماره 3.6.11 است. همچنین نسخه قدیمی Firefox 3.5 نیز به روز شده و نسخه جدید آن به شماره 3.5.14 ارتقاء یافته است.

همچنین، نرم‌افزار Apache HTTP Server برای برطرف کردن چند حفره امنتیتی، به روز شده و اکنون نسخه Apache 2.2.17 ارائه شده است. شرکت Google هم برای برطرف کردن 10 حفره امنیتی در مرورگر Chrome، نسخه جدیدی از این مرورگر را منتشرکرد. در میان این حفره های امنیتی، تنها یک حفره دارای درجه اهمیت حیاتی است. این حفره امنیتی حیاتی در بخش Auto Fill مرورگر شناسایی شده است.