جنگل هاي هيرکاني ثبت جهاني شد
جام جم آنلاين:معاون مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: جنگل هاي هيرکاني شمال به عنوان ميراث طبيعي جهان از سوي ايران ثبت جهاني شده است.

به گزارش مهر از گرگان ، علي اوسط منتظري شامگاه سه شنبه در همايش درختان پاييزي بومي گرگان افزود: اين اقدام در حفظ و صيانت از اين جنگل هاي ارزشمند تاثير بسزايي دارد.

وي اظهار داشت: در جهان ، مقوله جديد جنگل داري شهري مطرح است که حاصل تمدن صنعتي است و گرايشات به سمت ايجاد فضاهاي زندگي با الهام از طبيعت است که پايه و اساس آن استفاده از گونه هاي طبيعي در شهر است. موضوع جنگلداري شهري يکي از موضوعات جديد روز دنياست و در دنيا اکوسيستم جنگلي از پيچيده ترين اکوسيستم هاي کره زمين است.

منتظري عنوان کرد: علماي علم جنگل از چند منظر، جنگل را تقسيم مي کنند که مناطق جغرافيايي ، رويشي ، شکل ظاهري و نوع گونه ها از جمله آن است.

معاون مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگل ها بيان داشت: در اين حوزه، جنگل هاي پهن برگ، قسمت عمده از نيمکره شمالي را به خود اختصاص داده است.در منطقه شيري که خزان کننده است و جنگل هاي ما در اين تقسيم بندي واقع شده است، حدود 16 ميليون هکتار جنگل در اين منطقه قرار دارد.

منتظري گفت: حدود 56 کشور جهان، شرايطي مانند ايران دارند و از اين ميزان، يک ميليون و 943 هزار هکتار در جنگل هاي منطقه هيرکاني شمال است.

معاون مناظق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگل ها ، آبخيزداري و مراتع کشور عنوان کرد: گرگان، خواستگاه و پايگاه اصلي جنگل هاي هيرکاني است.