همانطور که قبلا گفته بودم Validate کردن یک سایت از کارهای بسیار مهمی است که هر طراح وب سایت باید به آن توجه داشته باشد و آنرا انجام دهد. اما مشکلی که معمولا برای Validate کردن ممکن است برای بسیاری بوجود آید هنگامی است که بخواهیم اجزای Flash را در سایت قرار دهیم. این اجزا به تنهایی Validate نخواهند شد و برای رفع این مشکل روشهای زیادی است، روشی که من پیشنهاد می کنم استفاده از فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] می باشد. ابتدا فایل UFO را از فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] دریافت کنید.
سپس سند HTML یا XHTML مورد نظر خود را ایجاد کنید. یک Placeholder برای فایل Flash در آن قرار دهید. سپس به آن یک Unique ID بدهید. مثل کد زیر :کد:
  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>UFO Test Document</title> </head> <body> <div id="ufo"> <p>Place Flash Content Here</p> </div> </body> </html>


در مرحله بعد باید UFO Script را به صفحه خود لینک کنیم. کد زیر را در قسمت head اضافه کنید. توجه کنید که آدرس Script را درست داده باشید :
کد:
<script src="ufo.js" type="text/javascript"></script>
سپس برای هر یک از اجزای Flash در سایت باید یک Object برایشان تعریف کنیم. به کد زیر دقت کنید :


کد:
  
<script type="text/javascript"> var FO = { movie:"swf/myMovie.swf", width:"300", height:"120", majorversion:"6", build:"40" }; </script>

در مرحله بعد برای هر یک از اجزای فلش باید UFO را فرا بخوانیم. کد زیر را به انتهای script که در آن Object را تعریف کردیم اضافه می کنیم :
کد:
UFO.create(FO, "ufo");
دقت کنید که نام ID که در فایل به عنوان placeholder در نظر گرفته بودیم در این قسمت استفاده می شود.
کل کد :


کد:
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>UFO Test Document</title> <script type="text/javascript" src="ufo.js"></script> <script type="text/javascript"> var FO = { movie:"swf/myMovie.swf", width:"300", height:"120", majorversion:"6", build:"40" }; UFO.create(FO, "ufo"); </script> </head> <body> <div id="ufo"> <p>Place Flash Content Here</p> </div> </body> </html>
معمولا هنگام استفاده از این Script شما به همین پارامترهایی که در کد بالا دیدید نیاز خواهید داشت. پارامتر movie آدرس فایل swf را از شما می گیرد، پارامتر width و height اندازه فایل swf را از شما می گیرند، پارامتر majorversion و build نسخه فایل فلش را از شما می گیرد. پارامترهای دیگری هم به صورت optional وجود دارد که شما می توانید اطلاعات بیشتری را در سایت آن ببینید. البته این نکته را یاد آوری می کنم که این script دیگر از طرف سازندگانش ادامه پیدا نخواهد کرد، شما اگر دوست داشته باشید می توانید از script دیگری به نام فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] استفاده کنید، اما من استفاده از UFO را به دلیل سادگی و کارایی آن ترجیح می دهم.