کلکسیون سری زنگ های موبایل برای افرادی که اهمیت ویژه ای به زنگ گوشی موبایل خود می دهند و خواستار جدیدترین و بهترین یا مناسب ترین زنگ برای گوشی خود هستند بنابر این سایت پاتوق یو مجموعه ای از رینگتون های داغ با حجم مناسب را برایتان آماده کرده است که شما می توانید از آنها به عنوان زنگ گوشی موبایل خود استفاده کنید. تعداد این رینگتون ها 75 عدد با فرمت Mp3 می باشد.

Format: mp3 | 128 Kbps | Quantity: 75 | Size: 10.2 mb | Hf
List:

Alarm-Beeps.mp3"
Alarm-Classic.mp3"
Alarm-Dawn.mp3"
Alarm-Guitar.mp3"
Alarm-Positive.mp3"
Alarm-Rooster.mp3"
Alarm-Snooze.mp3"
Alarm-Synth.mp3"
Alert-Atmosphere.mp3"
Alert-ChirpTwice.mp3"
Alert-Crystal.mp3"
Alert-Facet.mp3"
Alert-Glass1.mp3"
Alert-Glass2.mp3"
Alert-Guitar1.mp3"
Alert-Guitar2.mp3"
Alert-ModernHigh.mp3"
Alert-ModernLow.mp3"
Alert-ModernMid.mp3"
Alert-ModernSoft.mp3"
Alert-Night1.mp3"
Alert-Night2.mp3"
Alert-OldSchoolHit.mp3"
Alert-Signal.mp3"
Alert-SlowDown.mp3"
Alert-SlowUp.mp3"
Alert-Soft.mp3"
Alert-Sonar.mp3"
Alert-Synth.mp3"
Ring-Afternoon.mp3"
Ring-Bella.mp3"
Ring-Birds1.mp3"
Ring-Birds2.mp3"
Ring-Clinky.mp3"
Ring-EasyRoller.mp3"
Ring-ElectroElectro.mp3"
Ring-F12.mp3"
Ring-Flute1.mp3"
Ring-Flute2.mp3"
Ring-Generic1.mp3"
Ring-Generic2.mp3"
Ring-Generic3.mp3"
Ring-Generic4.mp3"
Ring-Innovation.mp3"
Ring-Leaves.mp3"
Ring-Lounge.mp3"
RingMob (1).mp3"
RingMob- (3).mp3"
RingMob- (4).mp3"
RingMob- (5).mp3"
Ring-MusicBoxing.mp3"
Ring-OldPhone1.mp3"
Ring-OldPhone2.mp3"
Ring-Random.mp3"
Rings-1.mp3"
Rings-2.mp3"
Rings-3.mp3"
Rings-4.mp3"
Rings-5.mp3"
Rings-6.mp3"
Rings-7.mp3"
Rings-8.mp3"
Rings-9.mp3"
Rings-10.mp3"
Rings-11.mp3"
Rings-12.mp3"
Rings-13.mp3"
Rings.mp3"
Ring-Shifter.mp3"
Ring-Squeaker.mp3"
Ring-ThrowBack.mp3"
Ring-Tonic.mp3"
Ring-Umbrella.mp3"
Ring-Waterfall.mp3"


Download:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]