نمك1 قاشق غذا خوري
ماست 2 كاسه . اب 1 كاسه
بهتر هست ماست را از 2 شب قبل بيرون بگذاريئد تا ترش شود. ماست و اب را خوب زده تا يكدست شود و صاف باشدو و بعد نمك را اضافه ميكنيم.اين مايع را درون ظرفي پيركس را لعابي ريخته و روي حرارت ميگذاريم.و مرتب به هم ميزنيم تا ماست ته نگيرد و مايع هم نبايد بجوشه بايد به مرحله جوش برسه
يه قاشق استيل را درون مايع فرو ميكنيم و بيرون مي اوريم و پشت قاشق را نگاه كنيد بايد به صورت راه راه و دانه هاي خيلي ريز مواد بماند . اين كار را چند بار انجام بدهيد تا متوجه شويد كه كي برداريد. مواد را داخل پارچه تميزي ريخته تا 2 تا 3 ساعت از جايي اويزان كنيد تا اب اضافي كشيده شود . بعد از مواد برداشته گلوله هايي كوچك درست كرده روي كاغذ يا مقدا و يا تخته گذاشته و در افتاب تند يا اتاق گرم قرار داد تا خشك بشه. يا در كيسه ريخته در فريزر قرار داده و به صورت تازه استفاده ميكنيند...