فن دخل و خرج براي همه مردم، به ويژه خانواده ها يكي از ضروري ترين و مهمترين آگاهي هاست، به خصوص در شرايط كنوني كه نوسان شديد قيمت ها را به طور هفتگي نظاره گر هستيم. برخورداري از چنين دانشي براي برقراري موازنه اقتصادي در زندگي كمك شاياني خواهد كرد. براي دستيابي به اين مرحله برخي اصول را بايد رعايت كنيم تا شما هم مي توانيد پولي كه به سختي به دست آورده ايد، آن طور كه مي خواهيد خرج كرده و مقداري از آن را نيز پس انداز كنيد:
* هيچ گاه بيش از آن چه كه در توان داريد خرج نكنيد.
* اگر برايتان مقدور است اتومبيل خود را بفروشيد. سعي كنيد براي نقل و انتقالات خود در سطح شهر از وسايل نقليه عمومي همچون اتوبوس، قطارهاي زيرزميني و يا تاكسي تلفني استفاده كنيد.
* در يك بانك حساب پس اندازي براي خود باز و سعي كنيد در بانكي حساب براي خود افتتاح كنيد كه سود بيشتري به پس انداز شما تعلق بگيرد.
* هنگامي كه براي خريد مايحتاج خود به فروشگاه محله مي رويد، سعي كنيد آن چيزي را بخريد كه مورد نياز شماست. براي اين كار مي توانيد مايحتاج خود را به ترتيب اولويت روي يك صفحه كاغذ يادداشت كنيد. هيچ گاه كالاهاي متنوع فروشگاه با آن بسته بندي هاي زيبا شما را تحت تاثير خود قرار ندهد.
* هميشه هنگام بيرون رفتن از منزل به ياد داشته باشيد كه فقط به مقدار مورد نياز خود پول به همراه داشته باشيد. هيچ وقت پول اضافي با خود حمل نكنيد كه اين پول علاوه بر اين كه ممكن است مورد دستبرد قرار گيرد مي تواند به سرعت نيز خرج شود.
* هنگامي كه براي انجام كاري به بيرون مي رويد در وهله اول هدف خود را از اين عمل مشخص كنيد. هيچ گاه وقت خود را بيهوده در خارج از خانه نگذرانيد. به ياد داشته باشيد زماني به بيرون برويد كه هدف آن برايتان مشخص شده باشد.
* براي اين كه وسايل و لوازمي كه قبلاً شما خريده ايد بهتر و بيشتر مورد استفاده قرار گيرد، بايد هر چند وقت يك بار به سرويس كردن آنها بپردازيد. هميشه آنچه را كه نياز داريد در محل اصلي آن بخريد.
ناهيد دالايي


منيع : همشهری