حسابداری مالی - صفحه 3
صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 27 , از مجموع 27

موضوع: حسابداری مالی

 1. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  بخش اول

  فصل سوم
  تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي
  حساب:
  به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يك دوره زماني رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالي است.
  براي اينكه امكان دسترسي به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب هاي مربوط به يك واحد اقتصادي در يك دفتر خاص به نام «دفتر كل» نگهداري مي شود.


  ثبت رويدادهاي مالي در حسابها:
  براي اينكه اثر هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري نشان دهيم از شكل حساب t استفاده مي كنيم، كه داراي سه قسمت است:
  ۱- عنوان حساب
  ۲- سمت راست يا بدهكار
  ۳- سمت چپ يا بستانكار

  عنوان حساب
  بدهكار
  بستانكار  - قاعده ثبت افزايش و كاهش در حسابها:
  افزايش هر دارائي در سمت راست (بدهكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.
  كاهش هر دارائي در سمت چپ (بستانكار) حساب آن دارائي، ثبت مي شود.
  افزايش هر بدهي و سرمايه مالك در بستانكار حساب مربوط، ثبت مي شود.
  كاهش هر بدهي مالك در بدهكار حساب مربوط، ثبت مي شود.
  دارائي ها=بدهي ها+سرمايه مالك
  افزايش
  دارائيها
  بدهكار
  مي شود
  كاهش
  دارائي ها
  بستانكار
  مي شود

  كاهش
  بدهي ها
  بدهكار
  مي شود
  افزايش
  بدهي ها
  بستانكار
  مي شود

  كاهش
  سرمايه
  بدهكار
  مي شود
  افزايش
  سرمايه
  بستانكار
  مي شود  مثال :
  در مثال قبل (تعميرگاه تلويزيون ماهر)، رويداد مالي ثبت گرديد و تجزيه و تحليل شد. اكنون از روش ديگري استفاده مي كنيم.


  رويداد مالي ۱: سرمايه گذاري نقدي آقاي ماهر به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/ 30ريال

  تجزيه و تحليل
  قاعده
  تشخيص
  دارائي (نقد و بانك) افزايش يافته است
  افزايش دارايي، بدهكار مي شود
  بدهكار: نقد و بانك
  ٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ريال
  سرمايه مالك افزايش يافته است
  افزايش سرمايه، بستانكار مي شود
  بستانكار: سرمايه
  آقاي ماهر
  ٠٠٠/٠٠٠/۳٠ ريال
  #21 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:04

 2. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  اصول حسابداري1

  بخش اول

  فصل چهارم
  ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري

  اسناد و مدارك مثبته: به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ......


  سند حسابداري:
  برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.


  دفاتر حسابداري:
  كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
  گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.

  ۱-دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.

  مثال :
  خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.

  ۱۳ آبان ماه –افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز 32000000ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.

  ۶ آبان ماه – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي 30000000 ريال در قبال تحويل چك شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.


  ۷ آبان ماه –خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي 3500000 ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحويل داد.
  8 آبان ماه – آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.

  ۱۱ آبان ماه –خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.

  ۱٤ آبان ماه –صدور تحويل چك شماره 21502مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا.در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.

  ۱۸ آبان ماه – خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.

  مرحله ۱- اين رويداد به شرح زير تجزيه و تحليل مي شود.
  دفتر كل:
  عبارت است از مجموعه حساب هايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يک واحد اقتصادي استفاده مي شود. نوشتن دفتر كل بعد از رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد.


  براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود:
  ۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.
  ۲- نوشتن شماره رويداد مالي (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل
  ۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ
  ٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار
  ٥- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح
  ۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب
  ۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه رديف بدهكار رويداد مالي در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه
  ۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط
  ۹- تعيين نوع مانده حساب در ستون تشخيص با نوشتن كلمه «بد» به جاي بدهكار يا «بس» به جاي بستانكار نمونه اي از انتقال رويداد مالي مؤسسه دانا به حسابهاي دفتر كل شرح داده شده.


  حساب: نقد و بانكدفتر كلصفحه ۱
  شماره صفحه روزنامه
  تاريخ
  شرح
  بدهكار
  بستانكار
  تشخيص
  مانده
  1
  1376
  3ابانماه

  سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت
  ۳۲٠٠٠٠٠٠

  بد
  ۳۲٠٠٠٠٠٠
  6ابانماه

  خريد يک دستگاه آپارتمان

  ۳٠٠٠٠٠٠٠
  بد
  ۲٠٠٠٠٠٠
  8ابانماه
  دريافت وام از آقاي فرشاد
  ۱٠٠٠٠٠٠٠

  بد
  ۱۲٠٠٠٠٠٠
  14ابانماه
  پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي

  ۳٠٠٠٠٠٠
  بد
  ۹٠٠٠٠٠٠
  18ابانماه
  خريد ملزومات اداري

  ٥٥٠٠٠٠
  بد
  ۸٤٥٠٠٠٠  دفتر معين:
  حساب هاي معين، مجموعه حساب هاي كمكي يا مكمل برخي از حساب هاي دفتر كل هستند.
  حساب هاي معين حساب دفتر کل

  در شكل مي بينيد كه يک حساب دفتر كل (حسابهاي پرداختني) داراي چند حساب معين است، كه در هر يک اطلاعاتي در مورد تك تك بستانكاران نوشته مي شود. دفتر معين مستقيماً از روي سند حسابداري نوشته مي شود. براي نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معين از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده مي كنيم.


  موسسه آموزش زبان دانا
  سند حسابداري
  شرح
  عطف معين
  معين
  بدهكار
  بستانكار
  اثاثه
  حسابهاي پرداختني
  فروشگاه مجيد
  خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي


  ۱

  ۳٥٠٠٠٠٠
  ۳٥٠٠٠٠٠

  ۳٥٠٠٠٠٠
  ۳٥٠٠٠٠٠
  ۳٥٠٠٠٠٠  دفتر معين حساب هاي پرداختني
  حساب: فروشگاه مجيد صفحه: ۱
  شماره سند حسابداري
  تاريخ
  شرح
  بدهكار
  بستانكار
  تشخيص
  مانده
  ۳
  1376
  7ابانماه

  خريد نسيه اثاثه

  ۳٥٠٠٠٠٠
  بس
  ۳٥٠٠٠٠٠


  تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل
  فهرستي از نام و مانده كليه حساب هاي دفتر كل در يک زمان مشخص، را تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل گويند، که معمولاً در پايان هر ماه تهيه مي شوند و براي تهيه آنها مراحل زير انجام مي شود.

  ۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاريخ گزارش
  ۲- نوشتن نام و مانده حساب هاي دفتر كل
  ۳- محاسبه جمع ستون بدهكار و ستون بستانكار
  ٤- كشيدن دو خط موازي زير ستون هاي جمع به منزله اتمام كار تهيه تراز آزمايشي است.

  تراز آزمايشي زير از مانده حساب هاي دفتر كل مؤسسه دانا در تاريخ 30 آبان ماهه 1376 تهيه شده است.


  موسسه آموزش زبان دانا
  تراز آزمايشي 30 ابنماه 1376
  نام و حساب
  مانده
  بدهكار
  بستانكار
  نقد و بانك
  ملزومات
  اثاثه
  آپارتمان
  حساب هاي پرداختني
  وام پرداختني
  سرمايه خانم فضيلت
  ۸٤٥٠٠٠٠
  ٥٥٠٠٠٠
  ۱۱٠٠٠٠٠٠
  ۳٠٠٠٠٠٠٠

  ۸٠٠٠٠٠٠
  ۱٠٠٠٠٠٠٠
  ۳۲٠٠٠٠٠٠

  جمع
  000/٠٠٠/50
  000/٠٠٠/50  تراز نامه:
  از روي تراز آزمايشي حساب هاي دفتر كل مي توان تراز واحد اقتصادي تهيه كرد.
  تراز آزمايشي مؤسسه دانا در تاريخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶ به شرح زير مي باشد.


  مؤسسه آموزش زبان دانا
  تراز نامهبه تاريخ ۳٠ آبان ماه ۱۳۷۶(ارقام به ريال)

  دارائي ها
  نقد و بانك 8450000
  ملزومات 550000
  اثاثه ۱۱٠٠٠٠٠٠
  آپارتمان ۳٠٠٠٠٠٠٠

  بدهي ها
  حساب هاي پرداختني ۸٠٠٠٠٠٠
  وام پرداختني ۱٠٠٠٠٠٠٠
  سرمايه
  سرمايه خانم فضيلت ۳۲٠٠٠٠٠٠

  جمع دارائي ها٥٠٠٠٠٠٠٠
  جمع بدهي ها و سرمايه٥٠٠٠٠٠٠  درآمد و هزينه:
  درآمد:
  مبالغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان، دريافت شده و يا در آينده دريافت خواهد شد «درآمد» نام دارد. درآمد موجب افزايش سرمايه و به هنگام افزايش بستانكار مي گردد و مانده اين حساب بستانكار خواهد شد.
  درآمد مؤسسات خدماتي به صورت نقد يا نسيه كسب مي شود.


  -ارائه خدمات به صورت نقد:
  چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتريان وجه آن نقداً دريافت شود در اين صورت در معادله حسابداري از يک سو دارائي هاي مؤسسه و از سوي ديگر سرمايه مالك مؤسسه افزايش مي يابد.

  دارائي ها

  بدهيها

  سرمايه
  +
  =
  0
  +
  +
  دارائي (نقد و بانک)افزايش مي يابد

  بدههي تغيير نمييابد

  سرمايه افزايشمييابد  - ارائه خدمات به صورت نسيه (درآمد غير نقدي):
  چنانچه يک مؤسسه، خدماتي براي مشتريان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دريافت نكند، در اين صورت مشتري متعهد مي شود حق الزحمه اين خدمات را در آينده بپردازد.
  تحقق درآمدهاي غير نقدي از يک سو موجب افزايش دارائي ها (حساب هاي دريافتني) و از سوي ديگر موجب افزايش سرمايه در معادله مي گردد.

  هزينه:
  مخارجي كه يک مؤسسه براي ارائه خدمات به مشتريان و كسب درآمد متحمل مي شود هزينه نام دارد. هزينه موجب كاهش سرمايه مي گردد.


  صورتحساب سود و زيان:
  چگونگي و نتيجه فعاليت هاي يک واحد اقتصادي را طي يک دوره زماني نشان مي دهد.
  هزينه ها – درآمدها = سود (زيان) خالص
  سود خالص → هزينه ها < درآمدها
  زيان خاص → هزينه ها > درآمدها


  صورتحساب سود و زيان مؤسسه خدماتي از چهار بخش تشكيل شده است:
  ۱- عنوان: در اين بخش اطلاعات مربوط به نام مؤسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج مي گردد.

  ۲- درآمدها: درآمدهاي دوره مالي به تفكيک نوع نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه مي گردد.

  ۳- هزينه ها: هزينه هاي دوره مالي به تفكيک نوع هزينه نوشته و سپس جمع هزينه ها محاسبه مي گردد.

  ٤- سود و زيان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدها و جمع هزينه ها تحت عنوان سود خالص نوشته مي شود.


  پرسشها؟
  ۱- سند حسابداري چيست؟
  سند حسابداري برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يک يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري در آن نوشته مي شود.


  ۲- دو مورد از دفاتر حسابداري را نام ببريد؟
  دفتر روزنامه عمومي – دفتر معين


  ۳- درآمد را تعريف كنيد؟
  مبالغي كه بابت ارائه خدمات به مشتريان، دريافت شده و يا در آينده دريافت خواهد شد. دريافت حق الزحمه بابت خدمات مربوط به تعميرات و حمل و نقل نمونه اي از درآمدها مي باشد.


  ٤- وقوع هزينه هاي نسيه در يک واحد اقتصادي موجب مي شود....
  الف) هزينه و دارائي افزايش يابد
  ب) هزينه افزايش و دارائي كاهش يابد
  ج) هزينه و بدهي افزايش يابد
  د) هزينه افزايش و بدهي كاهش يابد
  #22 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:06

 3. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  اصول حسابداري1

  بخش اول
  فصل پنجم
  سرمايه گذاري مجدد و برداشت – اصلاح حساب ها

  سرمايه گذاري مجدد:
  به مفهوم آن است كه: بانك يا مؤسسه پس از تأسيس مؤسسه و سرمايه گذاري اوليه در آن، دارائي هاي ديگري در اختيار مؤسسه قرار دهد. که آن موجب افزايش دارائي ها و سرمايه مالك مي گردد.
  مثال:
  در ۸ دي ماه آقاي هامون بابت سرمايه گذاري مجدد مبلغ ٥۲٠٠٠٠٠ ريال به حساب بانكي موسسه هامون واريز نمود تجزيه و تحليل و ثبت اين رويداد مالي به شرح زير است:

  تجزيه و تحليل
  قاعده
  تشخيص
  دارائي افزايش مي يابد
  سرمايه مالك افزايش مي يابد
  افزايش دارائي، بدهكار مي شود
  افزايش سرمايه، بستانكار مي شود
  بدهكار: نقد و بانك ٥۲٠٠٠٠٠
  بستانكار: سرمايه آقاي هامون ٥۲٠٠٠٠٠  نقد و بانك سرمايه آقاي هامون
  برداشت:
  مالك مؤسسه به منظور رفع نيازهاي خود مقداري از دارائي هاي مؤسسه را براي استفاده شخصي بر مي دارد به اين رويداد مالي «برداشت» مي گويند. برداشت از يک طرف باعث كاهش سرمايه مالك در مؤسسه و از طرف ديگر باعث كاهش دارائي هاي مؤسسه مي شود.


  صورتحساب سرمايه:
  صورتحسابي است كه تغييرات سرمايه يک مؤسسه را طي يک دوره مالي نشان مي دهد.


  چرخه حسابداري:
  عمليات حسابداري شامل، يک سري مراحل پياپي است كه در هر دوره مالي تكرار مي شوند و به مجموعه آنها «چرخه حسابداري» گفته مي شود. كه شامل مراحل زير است:
  ۱- جمع آوري اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي
  ۲- تجزيه و تحليل رويدادهاي مالي و تنظيم سند حسابداري
  ۳- ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه
  ٤- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر كل
  ٥- تهيه تراز آزمايشي
  ۶- اطلاع حساب هاي دفتر كل (از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل)
  ۷- تهيه تراز آزمايشي اصلاح شده
  ۸- بستن حساب هاي موقت (از طريق صدور سند حسابداري و ثبت دفاتر روزنامه و كل)
  ۹- تهيه صورت هاي مالي
  10- تهيه تراز آزمايشي اختتامي

  - ضرورت اصلاح حسابها:
  هدف كلي از تهيه اطلاعات مالي كمك به استفاده كنندگان مختلف براي قضاوت و تصميم گيري اقتصادي است. اين هدف زماني به دست مي آيد كه اطلاعات مالي تهيه شده به هنگام، واقعي و درست باشد.
  برايش شناخت چگونگي اصلاح حساب ها لازم است با چند مفهوم اساسي در حسابداري آشنا شويم:

  ۱- روش نقدي: در اين روش درآمدها و هزينه ها در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد شناسايي و ثبت مي شوند. اگر روش نقدي مورد استفاده قرار گيرد، سود خالص يک دوره مالي برابر است با وجوه نقد دريافتي بابت درآمدها منهاي وجوه نقد پرداختي بابت هزينه ها.

  ۲- روش تعهدي: درآمدها به هنگام تحقق و هزينه ها در زمان وقوع، شناسائي و در دفاتر ثبت مي شوند؛ هر چند وجه نقدي بابت درآمدها و هزينه ها دريافت و پرداخت نشده باشد.


  ثبت هاي اصلاحي:
  اگر برخي درآمدها يا هزينه هاي دوره در حساب ها ثبت نشده باشد ابتدا آنها را شناسايي و سپس از طريق ثبت هاي مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر كل حساب ها اصلاح مي شوند كه به آنها ثبت هاي اصلاحي گفته مي شود. انواع ثبت هاي اصلاحي به شرح زير است:

  ۱- اصلاح پيش پرداخت هزينه:
  عبارت است از مبالغي كه بابت دريافت خدمات در آينده پرداخت مي شود. مانند پيش پرداخت اجاره.

  ۲- اصلاح حساب ملزومات:
  تمام اجناس مصرفي كه براي استفاده در جريان عمليات يک مؤسسه خريداري مي شود در حساب ملزومات ثبت مي گردد. مانند تمبر و پاكت پستي.

  ۳- اصلاح حساب پيش دريافت درآمد:
  مؤسسات قبل از ارائه خدمات به مشتريان، وجوهي را از اين بابت دريافت مي كنند. اين وجوه را نمي توان جزو درآمدهاي مؤسسه قلمداد نمود زيرا هنوز خدمتي به مشتري ارائه نشده است. چنين مبالغي در پيش دريافت درآمد ثبت مي شود.

  ٤- ثبت هزينه ها و درآمدهاي ثبت نشده:
  ممكن است در پايان دوره مالي برخي از هزينه ها و درآمدها در حساب ها ثبت نشده باشد. براي ثبت هزينه هاي ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب هزينه مربوط، بدهكار و در مقابل در حساب بدهي، بستانكار مي گردد.

  مثال:تراز آزمايشي مؤسسه خدماتي حقوقي نصر در پايان سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1376 و قبل از انجام ثبت هاي اصلاحي تهيه شده است. ساير اطلاعات به شرح زير است:
  ۱- پيش پرداخت بيمه مربوط به بيمه آتش سوزي آپارتمان مؤسسه از اول دي ماه1376 تا پايان آذرماه 1377 مي باشد.
  ۲- در پايان سال 1376 موجودي ملزومات اداري 000 /250 ريال است.
  ۳- مبلغ٠٠٠/۲٠٠/۱ ريال از پيش دريافت درآمد كه خدمات مربوط به آن ارائه گرديده بايد جزو درآمدهاي سالي ۷۶ باشد.
  ٤- حقوق اسفند ماه كاركنان به مبلغ ٠٠٠/۷٥٠ ريال هنوز پرداخت و در حساب ها ثبت نشده است.
  ٥- بابت خدمات ارائه شده به يکي از مشتريان صورتحسابي به مبلغ ٠٠٠/٤۷٠ ريال براي وي ارسال گرديده كه در حساب ها ثبت نشده است.
  ۶- مبلغ پيش پرداخت اجاره مربوط به اجاره دو ماهه اسفند ماه 1376و فروردين ۱۳۷۷ يک دستگاه رايانه است.


  مؤسسه خدماتي حقوق نصر
  تراز آزمايشي قبل از اصلاحات
  ۲۹/۱۲/۱۳۷۶

  مانده
  بدهكار
  بستانكار
  نقد و بانك
  حساب هاي دريافتني
  پيش پرداخت اجاره
  ملزومات اداري
  پيش پرداخت بيمه
  اثاثه اداري
  آپارتمان
  حساب هاي پرداختني
  پيش دريافت درآمد
  سرمايه
  برداشت
  درآمد خدمات حقوقي
  هزينه حقوق كاركنان
  هزينه مسافرت
  هزينه تبليغات
  هزينه آب و برق و تلفن
  هزينه تعميرات
  ۲٠٥٠٠٠٠
  ۳۳۷٠٠٠٠
  ۷٠٠٠٠٠
  ۳٥٠٠٠٠
  ۲٤٠٠٠٠
  ۸٠٠٠٠٠٠
  ۸٥٠٠٠٠

  ٥۲۲٠٠٠٠
  ۱۸٠٠٠٠
  ٤٠٠٠٠٠
  ۲۳٠٠٠٠٠
  ٥٤٠٠٠٠


  ۱۱٥٠٠٠٠
  ۲٠٠٠٠٠٠
  ٤۲٥٥٠٠٠٠

  ۱۱٥٠٠٠٠٠
  جمع
  ٥۷۲٠٠٠٠٠
  ٥۷۲٠٠٠٠٠  تراز آزمايشي اصلاح شده:
  عبارت است از فهرست مانده حساب هاي دفتر كل پس از انجام ثبت هاي اصلاحي.
  حساب هاي دفتر كل را مي توان از لحاظ ارتباط با صورت هاي مالي به دو دسته تقسيم كرد:
  ۱- حساب هاي دائمي:
  حساب هايي هستند كه مانده ي آنها در پايان دوره مالي به دوره ي بعد منتقل مي شود. مانند نقد و بانك.

  ۲- حساب هاي موقت:
  حساب هايي هستند كه مانده ي آنها از يک دوره مالي به دوره بعد انتقال نمي يابد. مانند: حساب هاي درآمد.


  بستن حساب هاي موقت:
  بستن حساب هاي موقت يعني صفر كردن مانده ي آنها در پايان دوره مالي كه شامل ٤ مرحله است:

  ۱- بستن حسابهاي درآمد:هر يک از حساب هاي درآمد كه داراي مانده بستانكار مي باشند بدهكار و حساب خلاصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حسابهاي درآمد بستانكار مي گردد.

  ۲- بستن حساب هاي هزينه: هر يک از حساب هاي درآمد كه داراي مانده بدهكار مي باشند، بستانكار و حساب خلاصه سود و زيان به ميزان مجموع مانده حساب هاي هزينه بدهكار مي گردد.

  ۳- بستن حساب خلاصه سود و زيان: مانده حساب هاي خلاصه سود و زيان نشان دهنده سود و زيان خالص دوره مالي است. اگر اين مانده بستانكار باشد نشان دهنده سود خالص است و بالعكس.

  ٤- بستن حساب برداشت: حساب سرمايه به مبلغ مانده حساب برداشت بدهكار و حساب برداشت به همين مبلغ بستانكار مي گردد.
  مثال:تراز آزمايشي حقوقي نصر پس از اصلاح حساب ها در تاريخ 29 اسفند ماه1376 به شرح زير است:

  مؤسسه حقوقي نصر
  تراز آزمايشي اصلاح شده 29 اسفند ماه 1376
  نام حساب
  مانده
  بدهكار
  بستانكار
  نقد و بانك
  حساب هاي دريافتني
  پيش پرداخت اجاره
  ملزومات اداري
  پيش پرداخت بيمه
  اثاثه اداري
  آپارتمان
  حساب هاي پرداختني
  پيش دريافت درآمد
  سرمايه
  برداشت
  حقوق پرداختني
  درآمد خدمات حقوقي
  هزينه حقوق كاركنان
  هزينه مسافرت
  هزينه تبليغات
  هزينه آب و برق و تلفن
  هزينه تعميرات
  هزينه بيمه آپارتمان
  هزينه ملزومات مصرفي
  هزينه اجاره رايانه
  ٠٠٠/٠٥٠/۲
  ٠٠٠/۲۸٤٠
  ٠٠٠/۳٥٠
  ٠٠٠/۲٥٠
  ٠٠٠/۱۸٠
  ٠٠٠/٠٠٠/۸
  ٠٠٠/٠٠٠/۳٤  ٠٠٠/۸٥٠


  ٥۹۷٠٠٠٠
  ۱۸٠٠٠٠
  ٤٠٠٠٠٠
  ۲۳٠٠٠٠٠
  ٥٤٠٠٠٠
  ۶٠٠٠٠
  ۱٠٠٠٠٠
  ۳٥٠٠٠٠
  ۱۱٥٠٠٠٠
  ۸٠٠٠٠٠
  ٤۲٥٥٠٠٠٠

  ۷٥٠٠٠٠
  ۱۳۱۷٠٠٠٠

  جمع
  000/٤۲٠/58
  000/٤۲٠/58


  حساب هاي درآمد و هزينه هاي مؤسسه حقوقي نصر به شرح زير بسته مي شوند:
  دفتر روزنامهشماره صفحه
  تاريخ
  شرح
  عطف
  بدهكار
  بستانكار
  1376
  29 /۱۲


  29 /۱۲

  درآمد خدمات حقوقي
  خلاصه سود و زيان
  بستن حساب درآمد
  خلاصه سود و زيان
  هزينه حقوق كاركنان
  هزينه مسافرت
  هزينه تبليغات
  هزينه آب و برق و تلفن
  هزينه تعميرات
  هزينه بيمه آپارتمان
  هزينه ملزومات مصرفي
  هزينه اجاره يارانه
  بستن حساب هاي هزينه


  ۱۳۱۷٠٠٠٠


  ۹۹٠٠٠٠٠  ۱۳۱۷٠٠٠٠


  ٥۹۷٠٠٠٠
  ۱۸٠٠٠٠
  ٤٠٠٠٠٠
  ۲۳٠٠٠٠٠
  ٥٤٠٠٠٠
  ۶٠٠٠٠
  ۱٠٠٠٠٠


  با انتقال مانده هاي فوق به حساب هاي دفتر كل، مانده حساب هاي درآمد و هزينه صفر خواهد شد.

  مانده
  هزينه حقوق كاركنان
  12/29
  بستن حسابها
  درآمد خدمات حقوقي
  12/29
  مانده
  ٥۹۷٠٠٠٠
  ٥۹۷٠٠٠٠
  ۱۳۱۷٠٠٠٠
  ۱۳۱۷٠٠٠٠

  مانده
  هزينه آب و برق و تلفن
  12/29
  بستن حسابها
  هزينه تعميرات
  12/29
  مانده
  ۲۳٠٠٠٠٠
  ۲۳٠٠٠٠٠
  ٥٤٠٠٠٠
  ٥٤٠٠٠٠

  مانده
  هزينه بيمه آپارتمان
  12/29
  بستن حسابها
  هزينه ملزومات مصرفي
  12/29
  مانده
  ۶٠٠٠٠
  ۶٠٠٠٠
  ۱٠٠٠٠0
  ۱٠٠٠٠0

  مانده
  هزينه اجاره رايانه
  12/29
  بستن حسابها
  3٥٠٠٠٠
  3٥٠٠٠٠


  خلاصه سود و زيان
  12/29 ٥۹۷٠٠٠٠
  12/29۱۸٠٠٠٠
  12/29 400000
  12/29 2300000
  12/29 540000
  12/29 60000
  12/29 100000
  12/29 350000
  ۱۳۱۷٠٠٠٠ 12/29
  ۹۹٠٠٠٠٠
  ۱۳۱۷٠٠٠٠
  بستن حسابها ۳۲۷٠٠٠٠
  ۳۲۷٠٠٠٠ سود خالص

  پس از بستن حساب هاي درآمد و هزينه، حساب هاي خلاصه سود و زيان و برداشت بسته مي شوند.

  تاريخ
  شرح
  عطف
  بدهكار
  بستانكار
  1376
  ۲۹/۱۲

  ۲۹/۱۲
  خلاصه سود و زيان
  سرمايه آقاي نصر
  بستنحساب
  خلاصه سود و زيان
  سرمايه آقاي نصر
  برداشت

  بستن حساب برداشت


  ۳۲۷٠٠٠٠

  ۸٥٠٠٠٠  ۳۲۷٠٠٠٠


  ۸٥٠٠٠٠  سرمايه آقاي نصر
  ۸٥٠٠٠٠
  ٤۲٥٥٠٠٠٠
  ۳۲۷٠٠٠٠
  ۸٥٠٠٠٠
  ٤٥۸۲٠٠٠٠

  ٤٤۹۷٠٠٠٠ مانده سرمايه پايان دوره


  تراز آزمايشي اختتامي:
  عبارت است از فهرست مانده حساب هاي دايمي پس از بستن حساب هاي موقت.
  تراز اختتامي مؤسسه حقوقي نصر در پايان سالي مالي ۱۳۷٥به شرح زير است:


  مؤسسه حقوقي نصر
  تراز آزمايشي اختتامي29 اسفند 1376
  نام حساب
  مانده بدهكار
  مانده بستانكار
  نقد و بانك
  حساب هاي دريافتني
  پيش پرداخت اجاره
  ملزومات اداري
  پيش پرداخت بيمه
  اثاثه اداري
  آپارتمان
  حساب هاي پرداختني
  حقوق پرداختني
  پيش دريافت درآمد
  ۲٠٥٠٠٠٠
  ۲۸٤٠٠٠٠
  ۳٥٠٠٠٠
  ۲٥٠٠٠٠
  ۱۸٠٠٠٠
  ۸٠٠٠٠٠٠
  ۳٤٠٠٠٠٠٠
  ۱۱٥٠٠٠٠
  ۷٥٠٠٠٠
  ۸٠٠٠٠٠
  سرمايه آقاي نصر

  ٤٤۹۷٠٠٠٠
  جمع
  ٤۷۶۷٠٠٠٠
  ٤۷۶۷٠٠٠٠  پرسشها
  ۱- تراز آزمايشي اصلاح شده چيست؟
  عبارت است از فهرست مانده حساب هاي دفتر كل پس از انجام ثبت هاي اصلاحي


  ۲- مفهوم برداشت را بيان كنيد؟
  مالك مؤسسه به منظور رفع نيازهاي خود مقداري از دارائي هاي مؤسسه را براي استفاده شخصي بر مي دارد كه به اين رويداد برداشت گفته مي شود.


  ۳- حساب هاي دائمي و موقت را تعريف كنيد؟
  حساب هاي دائمي، مانده آنها در پايان دوره مالي به دوره بعد منتقل مي شود.
  حساب هاي موقت، مانده آنها از يک دوره مالي به دوره بعد انتقال نمي يابد.
  #23 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:06

 4. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  اصول حسابداری1
  بخش اول
  فصل اول
  آشنایی با حسابداری
  بنگاه اقتصادی:
  درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.
  رویدادهای اقتصادی یا مالی:
  وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارایه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.
  تعریف حسابداری:
  عبارت است از: شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.
  اطلاعات حسابداری:
  خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.
  شخصیت حسابداری:
  واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.
  (( رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری))
  انواع واحدهای اقتصادی:
  موسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.
  واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:
  1- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تامین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.
  2- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.
  3- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها. واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
  1- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.
  2- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.
  واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
  1- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارایه می کنند و معمولاً در قبال ارایه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.
  2- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.
  3- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.
  واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:
  1- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.
  2- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.
  پرسشها؟
  1- بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟
  در علم اقتصاد عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می گویند.
  2- واحدهای اقتصادی تعاونی را تعریف کنید؟
  به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خود یاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند.
  3- تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی، تعاونی، خصوصی بر اساس کدامیک از ویژگی های واحدهای اقتصادی می باشد؟
  √ الف) نوع مالکیت
  ب) هدف فعالیت
  ج) نوع فعالیت
  د) شکل حقوقی
  4- کدامیک از واحدهای اقتصادی زیر می تواند به عنوان واحدهای انفرادی محسوب شود؟
  √ الف) مغازه ها
  ب) شرکتهای تعاونی
  ج) بانکها
  د) سازمانهای دولتی
  ==========================
  اصول حسابداری1
  بخش اول
  فصل دوم
  معادله حسابداری
  دارایی ها:
  منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی را برای واحد اقتصادی ایجاد نماید، دارایی گویند.
  دارایی های واحد اقتصادی = حقوق مالی اشخاص نسبت به دارایی های واحد اقتصادی حقوق مالی اشخاص:
  حقوق مالی اشخاص نسبت به دارایی های واحد اقتصادی شامل حقوق مالی مالک و حقوق مالی طلبکاران است.
  بدهی:
  حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.
  سرمایه:
  حق یا ادعای مالک یا مالکین نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را، سرمایه گویند.
  معادله حسابداری دارایی = بدهی + سرمایه
  انواع دارایی ها:
  1- نقد و بانک: از مهم ترین دارایی های واحد اقتصادی که برای خرید کالاها و پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  2- حساب های دریافتنی: واحدهای اقتصادی در قبال ارایه یا فروش دارایی به طور نسیه، از دیگران طلبکار می شوند. این قبیل دارایی ها را حساب های دریافتنی گویند.
  3- ملزومات: شامل کالاها و اجناسی است که در جریان فعالیت های واحد اقتصادی خریداری و به مصرف می رسد.
  انواع بدهی ها:
  1- حساب های پرداختی: این نوع بدهی در ازای خرید نسیه دارایی یا خدمات از دیگران ایجاد می شود.
  2- وام پرداختی: این نوع بدهی در ازای دریافت وام از موسسات اعتباری نظیر بانکها ایجاد می شود.
  اهمیت معادله حسابداری
  حسابداران برای اینکه رویدادهای مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را ثبت و سپس اطلاعات حسابداری را به طور مناسب گزارش کنند؛ باید:
  1- رویدادهای مالی موثر بر واحد اقتصادی را شناسایی کنند.
  2- میزان تاثیر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری ارزیابی و اندازه گیری نمایند.
  مثال 1:
  رویداد مالی زیر در تعمیرگاه تلویزیون ماهر طی دو ماهه ابتدای سال 1371 انجام شده است .آقای ماهر در فروردین ماه سال 1371 تصمیم به تاسیس تعمیرگاه تلویزیون گرفت. ابتدا اقدام به دریافت پروانه کسب کرده، سپس در 15 فروردین در بانک، حساب جاری را به نام تعمیرگاه ماهر افتتاح می کند و مبلغ 30000000 ریال به عنوان سرمایه تعمیرگاه به آن حساب واریز می نماد.
  تجزیه و تحلیل:
  با تاسیس تعمیرگاه تلویزیون ماهر، یک واحد اقتصادی که به آقای ماهر، تعلق دارد با شخصیت حسابداری مستقل از آقای ماهر ایجاد می شود و با افتتاح حساب جاری و واریز 30000000 ریال به این حساب، تعمیرگاه ماهر صاحب یک قلم دارایی به نام نقد و بانک می باشد.
  ترازنامه:
  صورتحسابی است که دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ی مالک یک واحد اقتصادی را، در یک تاریخ معین نشان می دهد. معمولاً در تهیه تراز نامه باید به نکات زیر توجه کرد:
  1- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زیر است:
  الف) نام واحد اقتصادی
  ب) نام گزارش یا صورتحساب مالی
  ج) تاریخ گزارش
  2- واحد اندازه گیری:
  واحد اندازه گیری رویدادهای مالی، پولی رایج هر کشور است.
  3- طرفین ترازنامه:
  در سمت راست ترازنامه دارایی ها و در سمت چپ بدهی ها و سرمایه مالک نوشته می شود.
  4- ترتیب نوشتن دارایی ها:
  در ترازنامه دارایی ها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند.
  5- ترتیب نوشتن بدهی ها:
  بدهی های مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند.
  6- موازنه:
  ترازنامه منطبق بر معادله حسابداری است. بنابراین همیشه بین جمع دارایی ها و جمع بدهی ها و سرمایه مالک توازن وجود دارد. نمونه ای از یک ترازنامه در شکل زیر توضیح داده شده است:

  تعمیرگاه تلویزیون ماهر

  ترازنامه به تاریخ 31/2/1371


  داریی ها
  نقد و بانک 000/750
  حساب های دریافتنی 000/250
  ملزومات 000/500
  اثاثه 000/000/3
  آپارتمان 000/000/32 جمع دارایی ها 000/500/41
  بدهی ها
  حساب های پرداختنی 000/500/1
  وام پرداختنی 000/000/10
  جمع بدهی ها 000/500/11
  سرمایه
  سرمایه آقای ماهر 000/000/30 جمع بدهی ها و سرمایه 000/500/41


  پرسشها؟
  1- بدهی را تعریف کنید؟
  حقوق مالی اشخاص غیر از مالک نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را بدهی گویند.
  2- ترازنامه را تعریف کنید؟
  صورتحسابی است که دارایی ها، بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان میدهد.
  3- سرمایه را تعریف کنید؟
  حق یا ادعای مالی مالک یا مالکین، نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی را سرمایه گویند.
  4- وجوهی که صاحب یک واحد اقتصادی به عنوان سرمایه به حساب جاری بانک واریز می کند ...
  √ الف) دارایی ها را افزایش می دهد.
  ب) بدهی ها را افزایش می دهد.
  ج) دارایی ها را کاهش می دهد. د) سرمایه را کاهش می دهد.
  #24 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:07

 5. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  اصول حسابداری1
  بخش اول
  فصل سوم
  تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی
  حساب:
  به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارایی خاص، یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب موسسه، طی یک دوره زمانی رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.
  برای اینکه امکان دسترسی به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب های مربوط به یک واحد اقتصادی در یک دفتر خاص به نام «دفتر کل» نگهداری می شود.
  ثبت رویدادهای مالی در حسابها:
  برای اینکه اثر هر رویداد مالی را بر اجزای معادله حسابداری نشان دهیم از شکل حساب t استفاده می کنیم، که دارای سه قسمت است:
  1- عنوان حساب
  2- سمت راست یا بدهکار
  3- سمت چپ یا بستانکار
  - قاعده ثبت افزایش و کاهش در حسابها:
  افزایش هر دارایی در سمت راست (بدهکار) حساب آن دارایی، ثبت می شود.
  کاهش هر دارایی در سمت چپ (بستانکار) حساب آن دارایی، ثبت می شود.
  افزایش هر بدهی و سرمایه مالک در بستانکار حساب مربوط، ثبت می شود.
  کاهش هر بدهی مالک در بدهکار حساب مربوط، ثبت می شود.
  دارایی ها = بدهی ها + سرمایه مالک
  مثال :
  در مثال قبل (تعمیرگاه تلویزیون ماهر)، رویداد مالی ثبت گردید و تجزیه و تحلیل شد. اکنون از روش دیگری استفاده می کنیم.
  رویداد مالی 1: سرمایه گذاری نقدی آقای ماهر به مبلغ 000/000/ 30 ریال
  تجزیه و تحلیل : دارایی (نقد و بانک) افزایش یافته است - سرمایه مالک افزایش یافته است
  قاعده : افزایش دارایی، بدهکار می شود - افزایش سرمایه، بستانکار می شود
  تشخیص : بدهکار: نقد و بانک 000/000/30 ریال - بستانکار: سرمایه آقای ماهر 000/000/30 ریال
  ==================================================
  اصول حسابداری1
  بخش اول
  فصل چهارم
  ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری
  اسناد و مدارک مثبته:
  به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و ......
  سند حسابداری:
  برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.
  دفاتر حسابداری:
  کلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
  گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا کمکی، که شامل دفاتر تامین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.
  1- دفتر روزنامه عمومی: دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.
  مثال :
  خانم فضیلت اخیراً پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به تاسیس موسسه آموزش زبان دانا کرده است و طی آبان ماه 1376فعالیت های زیر در موسسه انجام شده است.
  13 آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره 3520 بانک رفاه کارگران شعبه وحدت و واریز 32000000 ریال به این حساب بابت سرمایه موسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری موسسه دانا، بانک یک برگ رسید بانکی به خانم فضیلت تحویل داد.
  6 آبان ماه – خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان به بهای 30000000 ریال در قبال تحویل چک شماره 21501 مورخ 6 آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ریال از حساب جاری موسسه دانا، یک برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.
  7 آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای 3500000 ریال. آقای مجیدی فاکتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به موسسه دانا تحویل داد.
  8 آبان ماه – آقای فرشاد، مبلغ 10000000ریال به عنوان وام به حساب موسسه دانا واریز کرد. بانک یک برگ رسید بانکی مبنی بر واریز 10000000 به حساب 3520 موسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود که ایشان به موسسه تحویل داد.
  11 آبان ماه – خرید نسیه 7500000 ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاکتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 برای موسسه دانا ارسال کرد.
  14 آبان ماه – صدور تحویل چک شماره 21502 مورخ 76/8/14 به مبلغ 3000000 ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از موسسه دانا. در قبال تحویل این چک در همان روز یک برگ رسید چک دریافت گردید.
  18 آبان ماه – خریدی نقدی550/000 ریال صادر کرد و پس از اخذ رسید چک آن را به آقای کریمی تحویل داد.
  مرحله 1- این رویداد به شرح زیر تجزیه و تحلیل می شود.
  دفتر کل:
  عبارت است از مجموعه حساب هایی که برای ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. نوشتن دفتر کل بعد از رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.
  برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود:
  1- پیدا کردن صفحه حسابی که در دفتر روزنامه بدهکار شده است.
  2- نوشتن شماره رویداد مالی (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر کل
  3- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ
  4- درج مبلغ بدهکار در ستون بدهکار
  5- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح
  6- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب
  7- درج شماره صفحه ای از دفتر کل که ردیف بدهکار رویداد مالی در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه
  8- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط
  9- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن کلمه «بد» به جای بدهکار یا «بس» به جای بستانکار نمونه ای از انتقال رویداد مالی موسسه دانا به حسابهای دفتر کل شرح داده شده.
  حساب: نقد و بانک دفتر کل صفحه 1
  شماره صفحه روزنامه 1 تاریخ 1376
  شرحبدهکاربستانکارماندهتشخ یص
  3ابانماه
  سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت32000000
  32000000
  بد6ابانماه
  خرید یک دستگاه آپارتمان 300000002000000
  بد8ابانماهدریافت وام از آقای فرشاد
  10000000 12000000
  بد14ابانماهپرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی
  30000009000000
  بد18ابانماهخرید ملزومات اداری 5500008450000
  بد
  دفتر معین:
  حساب های معین، مجموعه حساب های کمکی یا مکمل برخی از حساب های دفتر کل هستند.
  حساب های معین حساب دفتر کل
  در شکل می بینید که یک حساب دفتر کل (حسابهای پرداختنی) دارای چند حساب معین است، که در هر یک اطلاعاتی در مورد تک تک بستانکاران نوشته می شود. دفتر معین مستقیماً از روی سند حسابداری نوشته می شود. برای نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معین از اطلاعات موسسه دانا استفاده می کنیم.
  موسسه آموزش زبان دانا
  سند حسابداری
  شرح
  عطف معین
  معین
  بدهکار
  بستانکار
  اثاثه
  حسابهای پرداختنی
  فروشگاه مجید
  خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی


  1

  3500000
  3500000

  3500000
  3500000
  3500000


  دفتر معین حساب های پرداختنی
  حساب: فروشگاه مجید صفحه: 1
  شماره سند حسابداری
  تاریخ
  شرح
  بدهکار
  بستانکار
  تشخیص
  مانده
  3
  1376
  7ابانماه

  خرید نسیه اثاثه

  3500000
  بس
  3500000

  تراز آزمایشی حساب های دفتر کل
  فهرستی از نام و مانده کلیه حساب های دفتر کل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب های دفتر کل گویند، که معمولاً در پایان هر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنها مراحل زیر انجام می شود.
  1- نوشتن عنوان، شامل نام موسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش
  2- نوشتن نام و مانده حساب های دفتر کل
  3- محاسبه جمع ستون بدهکار و ستون بستانکار
  4- کشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام کار تهیه تراز آزمایشی است.
  تراز آزمایشی زیر از مانده حساب های دفتر کل موسسه دانا در تاریخ 30 آبان ماهه 1376 تهیه شده است.
  موسسه آموزش زبان دانا
  تراز آزمایشی 30 ابنماه 1376
  و حساب
  مانده
  بدهکار
  بستانکار
  نقد و بانک
  ملزومات
  اثاثه
  آپارتمان
  حساب های پرداختنی
  وام پرداختنی
  سرمایه خانم فضیلت
  8450000
  550000
  11000000
  30000000

  8000000
  10000000
  32000000

  جمع
  000/000/50
  000/000/50

  تراز نامه:
  از روی تراز آزمایشی حساب های دفتر کل می توان تراز واحد اقتصادی تهیه کرد.
  تراز آزمایشی موسسه دانا در تاریخ 30 آبان ماه 1376 به شرح زیر می باشد.
  موسسه آموزش زبان دانا
  تراز نامه به تاریخ 30 آبان ماه 1376 (ارقام به ریال)
  دارایی ها
  نقد و بانک 8450000
  ملزومات 550000
  اثاثه 11000000
  آپارتمان 30000000

  بدهی ها
  حساب های پرداختنی 8000000
  وام پرداختنی 10000000
  سرمایه
  سرمایه خانم فضیلت 32000000

  جمع دارایی ها50000000
  جمع بدهی ها و سرمایه5000000

  درآمد و هزینه:
  درآمد:
  مبالغی که بابت ارایه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد «درآمد» نام دارد. درآمد موجب افزایش سرمایه و به هنگام افزایش بستانکار می گردد و مانده این حساب بستانکار خواهد شد.
  درآمد موسسات خدماتی به صورت نقد یا نسیه کسب می شود.
  -ارایه خدمات به صورت نقد:
  چنانچه در زمان ارایه خدمات به مشتریان وجه آن نقداً دریافت شود در این صورت در معادله حسابداری از یک سو دارایی های موسسه و از سوی دیگر سرمایه مالک موسسه افزایش می یابد.
  دارایی ها= بدهیها + سرمایه

  دارایی (نقد و بانک) افزایش می یابد - بدههی تغییر نمییابد - سرمایه افزایش مییابد

  - ارایه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):
  چنانچه یک موسسه، خدماتی برای مشتریان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دریافت نکند، در این صورت مشتری متعهد می شود حق الزحمه این خدمات را در آینده بپردازد.
  تحقق درآمدهای غیر نقدی از یک سو موجب افزایش دارایی ها (حساب های دریافتنی) و از سوی دیگر موجب افزایش سرمایه در معادله می گردد.
  هزینه:
  مخارجی که یک موسسه برای ارایه خدمات به مشتریان و کسب درآمد متحمل می شود هزینه نام دارد. هزینه موجب کاهش سرمایه می گردد.
  صورتحساب سود و زیان:
  چگونگی و نتیجه فعالیت های یک واحد اقتصادی را طی یک دوره زمانی نشان می دهد.
  هزینه ها – درآمدها = سود (زیان) خالص
  سود خالص <--- هزینه ها < درآمدها
  زیان خاص →<--- هزینه ها > درآمدها

  صورتحساب سود و زیان موسسه خدماتی از چهار بخش تشکیل شده است:
  1- عنوان: در این بخش اطلاعات مربوط به نام موسسه، نام صورتحساب در سه سطر درج می گردد.

  2- درآمدها: درآمدهای دوره مالی به تفکیک نوع نوشته و سپس جمع درآمدها محاسبه می گردد.

  3- هزینه ها: هزینه های دوره مالی به تفکیک نوع هزینه نوشته و سپس جمع هزینه ها محاسبه می گردد.

  4- سود و زیان خالص: ما به التفاوت جمع درآمدها و جمع هزینه ها تحت عنوان سود خالص نوشته می شود.


  پرسشها؟
  1- سند حسابداری چیست؟
  سند حسابداری برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری در آن نوشته می شود.
  2- دو مورد از دفاتر حسابداری را نام ببرید؟
  دفتر روزنامه عمومی – دفتر معین
  3- درآمد را تعریف کنید؟
  مبالغی که بابت ارایه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد. دریافت حق الزحمه بابت خدمات مربوط به تعمیرات و حمل و نقل نمونه ای از درآمدها می باشد.
  4- وقوع هزینه های نسیه در یک واحد اقتصادی موجب می شود....
  الف) هزینه و دارایی افزایش یابد
  ب) هزینه افزایش و دارایی کاهش یابد
  ج) هزینه و بدهی افزایش یابد د) هزینه افزایش و بدهی کاهش یابد
  #25 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:07

 6. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  اصول حسابداری1
  بخش اول
  فصل پنجم
  سرمایه گذاری مجدد و برداشت – اصلاح حساب ها
  سرمایه گذاری مجدد:
  به مفهوم آن است که: بانک یا موسسه پس از تاسیس موسسه و سرمایه گذاری اولیه در آن، دارایی های دیگری در اختیار موسسه قرار دهد. که آن موجب افزایش دارایی ها و سرمایه مالک می گردد.
  مثال:
  در 8 دی ماه آقای هامون بابت سرمایه گذاری مجدد مبلغ 5200000 ریال به حساب بانکی موسسه هامون واریز نمود تجزیه و تحلیل و ثبت این رویداد مالی به شرح زیر است:
  تجزیه و تحلیل
  قاعده
  تشخیص
  دارایی افزایش می یابد
  سرمایه مالک افزایش می یابد
  افزایش دارایی، بدهکار می شود
  افزایش سرمایه، بستانکار می شود
  بدهکار: نقد و بانک 5200000
  بستانکار: سرمایه آقای هامون 5200000

  نقد و بانک ------------------------------- سرمایه آقای هامون

  برداشت:
  مالک موسسه به منظور رفع نیازهای خود مقداری از دارایی های موسسه را برای استفاده شخصی بر می دارد به این رویداد مالی «برداشت» می گویند. برداشت از یک طرف باعث کاهش سرمایه مالک در موسسه و از طرف دیگر باعث کاهش دارایی های موسسه می شود.
  صورتحساب سرمایه:
  صورتحسابی است که تغییرات سرمایه یک موسسه را طی یک دوره مالی نشان می دهد.
  چرخه حسابداری:
  عملیات حسابداری شامل، یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شوند و به مجموعه آنها «چرخه حسابداری» گفته می شود. که شامل مراحل زیر است:
  1- جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی
  2- تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری
  3- ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
  4- انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل
  5- تهیه تراز آزمایشی
  6- اطلاع حساب های دفتر کل (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
  7- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
  8- بستن حساب های موقت (از طریق صدور سند حسابداری و ثبت دفاتر روزنامه و کل)
  9- تهیه صورت های مالی
  10- تهیه تراز آزمایشی اختتامی
  - ضرورت اصلاح حسابها:
  هدف کلی از تهیه اطلاعات مالی کمک به استفاده کنندگان مختلف برای قضاوت و تصمیم گیری اقتصادی است. این هدف زمانی به دست می آید که اطلاعات مالی تهیه شده به هنگام، واقعی و درست باشد.
  برایش شناخت چگونگی اصلاح حساب ها لازم است با چند مفهوم اساسی در حسابداری آشنا شویم:
  1- روش نقدی: در این روش درآمدها و هزینه ها در زمان دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی و ثبت می شوند. اگر روش نقدی مورد استفاده قرار گیرد، سود خالص یک دوره مالی برابر است با وجوه نقد دریافتی بابت درآمدها منهای وجوه نقد پرداختی بابت هزینه ها.
  2- روش تعهدی: درآمدها به هنگام تحقق و هزینه ها در زمان وقوع، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند؛ هر چند وجه نقدی بابت درآمدها و هزینه ها دریافت و پرداخت نشده باشد.
  ثبت های اصلاحی:
  اگر برخی درآمدها یا هزینه های دوره در حساب ها ثبت نشده باشد ابتدا آنها را شناسایی و سپس از طریق ثبت های مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل حساب ها اصلاح می شوند که به آنها ثبت های اصلاحی گفته می شود. انواع ثبت های اصلاحی به شرح زیر است:
  1- اصلاح پیش پرداخت هزینه:
  عبارت است از مبالغی که بابت دریافت خدمات در آینده پرداخت می شود. مانند پیش پرداخت اجاره.
  2- اصلاح حساب ملزومات:
  تمام اجناس مصرفی که برای استفاده در جریان عملیات یک موسسه خریداری می شود در حساب ملزومات ثبت می گردد. مانند تمبر و پاکت پستی.
  3- اصلاح حساب پیش دریافت درآمد:
  موسسات قبل از ارایه خدمات به مشتریان، وجوهی را از این بابت دریافت می کنند. این وجوه را نمی توان جزو درآمدهای موسسه قلمداد نمود زیرا هنوز خدمتی به مشتری ارایه نشده است. چنین مبالغی در پیش دریافت درآمد ثبت می شود.
  4- ثبت هزینه ها و درآمدهای ثبت نشده:
  ممکن است در پایان دوره مالی برخی از هزینه ها و درآمدها در حساب ها ثبت نشده باشد. برای ثبت هزینه های ثبت نشده، ابتدا مبلغ آن برآورده شده، سپس در حساب هزینه مربوط، بدهکار و در مقابل در حساب بدهی، بستانکار می گردد.
  مثال: تراز آزمایشی موسسه خدماتی حقوقی نصر در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1376 و قبل از انجام ثبت های اصلاحی تهیه شده است. سایر اطلاعات به شرح زیر است:
  1- پیش پرداخت بیمه مربوط به بیمه آتش سوزی آپارتمان موسسه از اول دی ماه1376 تا پایان آذرماه 1377 می باشد.
  2- در پایان سال 1376 موجودی ملزومات اداری 000 /250 ریال است.
  3- مبلغ000/200/ 1 ریال از پیش دریافت درآمد که خدمات مربوط به آن ارایه گردیده باید جزو درآمدهای سالی 76 باشد.
  4- حقوق اسفند ماه کارکنان به مبلغ 000/750 ریال هنوز پرداخت و در حساب ها ثبت نشده است.
  5- بابت خدمات ارایه شده به یکی از مشتریان صورتحسابی به مبلغ 000/ 470 ریال برای وی ارسال گردیده که در حساب ها ثبت نشده است.
  6- مبلغ پیش پرداخت اجاره مربوط به اجاره دو ماهه اسفند ماه 1376و فروردین 1377 یک دستگاه رایانه است.
  موسسه خدماتی حقوق نصر
  تراز آزمایشی قبل از اصلاحات
  29/12/1376
  مانده
  بدهکار
  بستانکار
  نقد و بانک
  حساب های دریافتنی
  پیش پرداخت اجاره
  ملزومات اداری
  پیش پرداخت بیمه
  اثاثه اداری
  آپارتمان
  حساب های پرداختنی
  پیش دریافت درآمد
  سرمایه
  برداشت
  درآمد خدمات حقوقی
  هزینه حقوق کارکنان
  هزینه مسافرت
  هزینه تبلیغات
  هزینه آب و برق و تلفن
  هزینه تعمیرات
  2050000
  3370000
  700000
  350000
  240000
  8000000
  850000

  5220000
  180000
  400000
  2300000
  540000


  1150000
  2000000
  42550000

  11500000
  جمع
  57200000
  57200000

  پس از بستن حساب های درآمد و هزینه، حساب های خلاصه سود و زیان و برداشت بسته می شوند.
  تاریخ
  شرح
  عطف
  بدهکار
  بستانکار
  1376
  29/12

  29/12
  خلاصه سود و زیان
  سرمایه آقای نصر
  بستنحساب
  خلاصه سود و زیان
  سرمایه آقای نصر
  برداشت
  بستن حساب
  برداشت


  3270000

  850000  3270000


  850000


  سرمایه آقای نصر
  850000
  42550000
  3270000
  850000
  45820000

  44970000 مانده سرمایه پایان دوره

  تراز آزمایشی اختتامی:
  عبارت است از فهرست مانده حساب های دایمی پس از بستن حساب های موقت.
  تراز اختتامی موسسه حقوقی نصر در پایان سالی مالی 1375به شرح زیر است:

  موسسه حقوقی نصر
  تراز آزمایشی اختتامی 29 اسفند 1376
  نام حساب
  مانده بدهکار
  مانده بستانکار
  نقد و بانک
  حساب های دریافتنی
  پیش پرداخت اجاره
  ملزومات اداری
  پیش پرداخت بیمه
  اثاثه اداری
  آپارتمان
  حساب های پرداختنی
  حقوق پرداختنی
  پیش دریافت درآمد
  2050000
  2840000
  350000
  250000
  180000
  8000000
  34000000
  1150000
  750000
  800000
  سرمایه آقای نصر

  44970000
  جمع
  47670000
  47670000

  پرسشها
  1- تراز آزمایشی اصلاح شده چیست؟
  عبارت است از فهرست مانده حساب های دفتر کل پس از انجام ثبت های اصلاحی
  2- مفهوم برداشت را بیان کنید؟
  مالک موسسه به منظور رفع نیازهای خود مقداری از دارایی های موسسه را برای استفاده شخصی بر می دارد که به این رویداد برداشت گفته می شود.
  3- حساب های دایمی و موقت را تعریف کنید؟
  حساب های دایمی، مانده آنها در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود. حساب های موقت، مانده آنها از یک دوره مالی به دوره بعد انتقال نمی یابد.
  #26 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:07

 7. roya66 آواتار ها
  roya66
  کاربر سایت
  Jan 2010
  308
  476
  تشکر شده : 167

  پیش فرض

  بخش دوم
  فصل ششم
  حسابداری خرید و فروش
  موسسه بازرگانی
  یک واحد اقتصادی است که به منظور کسب سود، به خرید و فروش کالا می پردازد.
  خرید و فروش کالا:
  کالا: عبارت است از اجناسی که به منظور فروش به مشتریان، از تولید کننده یا عمده فروش خریداری می گردد.
  خرید نسیه: خریدار پس از دریافت کالا تعهد می نماید بهای کالای مورد معامله را ظرف مهلت مقرر پرداخت نماید.
  فروش نقدی: هر گاه فروشنده همزمان با تحویل کالا به خریدار بهای آن را نقداً دریافت کند، فروش نقدی نام دارد.
  فروش نسیه: مبلغ فروش کالای مورد معامله پس از تحویل کالا به خریدار و در ظرف مدت مورد توافق طرفین، به فروشنده پرداخت می شود.
  تخفیفات:
  فروشندگان مبلغی از بهای متعارف کالای مورد معامله را کسر می کنند و یا قسمتی از بدهکاری خریدار را می بخشند.
  1) تخفیف توافقی: هر گاه قیمت کالای مورد معامله بر اساس چانه زدن تعیین شود و خریدار کالا را به قیمتی کمتر از قیمت متعارف خریداری کند و از فروشنده مبلغی را تخفیف گیرد تخفیف توافقی گویند.
  2) تخفیف تجاری: کاهش در قیمت فروش کالا نسبت به قیمت متعارف یا رایج آن که از جانب فروشنده به خریدار داده می شود.
  3) تخفیف نقدی: به صورت درصدی از مبلغ صورتحساب فروش در نظر گرفته می شود و در شرط فروش نسیه نوشته می شود.
  4) برگشت کالا و تخفیفات: گاهی اوقات در معاملات تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله از سوی خریدار به فروشنده برگشت داده می شود. عدم تطابق کالای دریافتی با سفارش خرید نمونه ای از برگشت کالاست.
  هزینه حمل:
  کالای مورد معامله در محل فروشگاه یا کارخانه به خریدار تحویل می شود و حمل آن به عهده خریدار است. خریدار هزینه ای را که بابت حمل کالا متحمل می شود در حساب هزینه حمل کالای خریداری شده بدهکار می کند.
  مثال: مصالح فروشی رودبار در سوم آذر 400 کیسه سیمان از کارخانه سیمان آبیک خریداری کرد. هزینه حمل کالای خریداری شده از کارخانه آبیک تا انبار مصالح فروشی رودبار (950000 ریال) به عهده خریدار است که در چهارم آذر ماه به موسسه حمل و نقل ساربان پرداخت شد.
  دفاتر خریدار – مصالح فروشی رودبار
  رویداد مالی – پرداخت هزینه حمل و نقل کالای خریداری شده در 3 آذر ماه به مبلغ 950000 ریال
  مدرک مثبته: یک نسخه از بارنامه حمل سیمان از سوی موسسه ساربان و یک نسخه از حواله بانکی مبنی بر واریز 950000ریال از سوی مصالح فروشی رودبار به حساب جاری موسسه ساربان

  ثبت در دفتر روزنامه خریدار:
  تاریخ
  شرح
  عطف
  بدهکار
  بستانکار
  4 آذر ماه
  هزینه کالای خریداری شده
  بانک
  پرداخت هزینه حمل کالای خریداری شده در 3 آذر ماه به موسسه ساربان

  950000

  950000

  - طبقه بندی و شماره گذاری حساب ها:
  حساب هایی که موسسات مختلف برای ثبت و طبقه بندی رویدادهای مالی مورد استفاده قرار می دهند، بر مبنای نوع فعالیت، نوع اطلاعات مورد نیاز و حجم عملیات موسسه تعیین می شوند و به پنج گروه تقسیم می گردند:
  1- گروه دارایی ها: نقد و بانک، حساب های دریافتنی
  2- گروه بدهی ها: حساب های پرداختنی، پیش دریافت ها
  3- گروه سرمایه: سرمایه مالک، برداشت
  4- گروه درآمدها: درآمد حاصل از خدمات، فروش کالا
  5- گروه هزینه ها: خرید کالا، هزینه حقوق
  برای سهولت استفاده از حساب ها و پردازش اطلاعات برای هر یک از حساب ها شماره خاصی در نظر گرفته می شود.
  پرسشها:
  1- کالا چیست؟
  عبارت است از اجناسی که به منظور فروش مشتریان، از تولید کننده یا عمده فروش خریداری می گردد.
  2- حساب برگشت از خرید و تخفیفات در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟
  در معاملات تجاری تمام یا بخشی از اجناس مورد معامله بنا به دلایلی از سوی خریدار به فروشنده برگشت داده می شوند مانند عدم مطابقت کالاهای دریافتی با سفارش خرید.
  3- کدامیک از تخفیفات زیر در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود؟
  الف) تخفیف تجاری
  ب) تخفیف توافقی
  √ ج) تخفیف نقدی
  د) همه موارد
  ==============================================
  اصول حسابداری1
  بخش دوم
  فصل هفتم
  تنظیم صورت های مالی و بستن حساب ها
  حسابداران برای گزارش وضعیت مالی یک موسسه در یک زمان معین و عملکرد مالی یک موسسه در یک دوره معین اقدام به تهیه صورت های مالی برای آن موسسه می نمایند.
  صورتحساب سود و زیان:
  در یک موسسه بازرگانی برای تعیین سود خالص دوره مالی تمام هزینه ها از فروش خالص، کسر می گردد. هزینه ها شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی می باشد.
  هزینه های عملیاتی هزینه هایی هستند که برای انجام امور و اداره عملیات موسسه بازرگانی صرف می شود. برای محاسبه سود خالص یک موسسه بازرگانی «فروش خالص»، «بهای تمام شده کالای فروش رفته» و «هزینه های عملیاتی» سه جزء اصلی به شمار می آید.
  #27 ارسال شده در تاريخ 27th December 2010 در ساعت 15:08

صفحه 3 از 3 نخستنخست 123

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •