بررسي هاي نشان مي‌دهد
وجود 160 محوطه باستاني در ايلام
جام جم آنلاين: بر اساس بررسي هاي باستان ‌شناسي بيش از 160 محوطه باستاني و تاريخي در منطقه شمالي استان ايلام از ادوار کهن بر جاي مانده است.

به گزارش مهر از ايلام، باستان شناس و پژوهشگر استان ايلام صبح شنبه در بازديد از از آثار تاريخي استان ايلام در معرفي موقعيت تمدني منطقه شمالي استان گفت: دره هليلان شمالي‌ترين بخش از مناطق شهرستان شيروان و چرداول از توابع استان ايلام است که در ساحل غربي رود سيمره واقع شده است.

حبيب‌ الله محموديان افزود: براساس بررسي‌هاي باستان‌شناسي بيش از 160 محوطه باستاني و تاريخي فقط در اين محدوده از ادوار کهن بر جاي مانده است و تپه‌هاي گوران، کزآباد، سرچم و غارهايي از ادوار زندگي غارنشيني از جمله آثار شاخص اين منطقه به شمار مي‌رود.

وي خاطرنشان کرد: يافته‌هاي باستان شناسي نشان مي‌دهد در اين ناحيه از زاگرس در استان ايلام ، از استقرارگاه ‌هاي انسان يا به عبارتي انسان ابزار ساز از حدود 100 هزار سال پيش آثاري چون تبرهاي سنگي ساطوري و ديگر ابزارهاي سنگي که با پيشرفت شيوه‌هاي توليد و توزيع محصول تحول يافته به دست آمده است.

محموديان اضافه كرد: ساکنان هليلان پس از پشت سر گذاردن دوران اوليه استقرار و آشنايي با کشاورزي ديم به مرحله کشاورزي آبي نزديک و به اهلي کردن گاو و گوسفند و بز و اسب پرداخته‌اند که در تاريخ انقلاب کشاورزي و دامپروي بشر نقش کليدي داشته است.

اين باستان شناس اظهارداشت: کشف نمونه‌هاي بيشماري از تيغه‌هاي سنگي و ابزارهاي فرهنگي عصر معروف به «صنايع سنگ» در اين حوزه تمدني دليل محکمي بر گسترش و رشد فزاينده فرهنگي و توسعه نظام استقرار و يکجانشيني در دهکده‌ها و شهرنشيني اين ناحيه از کشور ايران است.