سوال:چگونه یک فرم را به همان شکلی که هست در پرینتر چاپ کنیم