آزمایش ژول, انبساط آدیاباتیک, انرژی جنبشی و دما, انرژی گرمایی و دینامیکی, بازده تبدیل گرما به کار, برخی از خواص مخلوطهای گازی, تابع انتالپی, ترمودینامیک, ترموشیمی, تعییرن حجم یک گاز بر حسب دما, توضیع سرعت های مولکولی, خواص غیر ایده آل گازها, دمای بحرانی, دور کارنو یا سیکل کارنو, رابطه حجم با فشار گاز, سیستم همگن, فشار گازها, قانون اول ترمودینامیک, قانون حالات متناظر, قانون درم ترمودینامیک, قانون هس, قانون گراهام, ماکسول بولتزمن, مایع کردن گازها, محاسبه جرم مولکولی از رابطه گارها, معادله واندروالس, معادله ویریال, نظریه جنبشی مولکولی گازها, ویسکوزیته, گازهای ایده آل, گرماسنج
عنوان مقاله : شیمی فیزیک
قالب بندی : PDF
قیمت : رایگان
شرح مختصر : شیمی فیزیک (Physical chemistry) بخشی از علم شیمی است که در آن ، از اصول و قوانین فیزیکی ، برای حل مسائل شیمیایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر ، هدف از شیمی فیزیک ، فراگیری اصول نظری فیزیک در توجیه پدیده‌های شیمیایی است. برای آشنایی بیشتر با علم شیمی فیزیک ، باید با زیر مجموعه‌های این علم آشنا شویم و اهداف این علم را در دل این زیر مجموعه‌ها بیابیم. ارتباط شیمی‌فیزیک با سایر علوم، کاربردهای اقتصادی و اجتماعی این علم را بیان می‌کند. به عنوان مثال، با مطالعه الکتروشیمی، به پایه و اساس پدیده‌های طبیعی مانند خوردگی فلزات پی برده و می‌توان از ضررهای اقتصادی و اجتماعی چنین پدیده‌هایی جلوگیری کرده و یا این پدیده‌ها را به مسیری مفید برای جامعه سوق داد. علاوه بر آن، کاربرد قوانین ترمودینامیک مانند نقطه یوتکتیک در جلوگیری از ضررهای جانی و مالی پدیده‌های طبیعی مانند یخ‌بندان بعد از بارش برف، بسیار مفید می‌باشد. با توجه به نبودن مرز بین قوانین فیزیک و تحولات شیمیایی جایگاه خاص این بخش از بخش از علم مشخص است.
فهرست مطالب این مقاله :
رابطه حجم با فشار گاز
تعییرن حجم یک گاز بر حسب دما
گازهای ایده آل
برخی از خواص مخلوطهای گازی
محاسبه جرم مولکولی از رابطه گارها
خواص غیر ایده آل گازها
معادله ویریال
مایع کردن گازها
دمای بحرانی
قانون حالات متناظر
قانون گراهام
نظریه جنبشی مولکولی گازها
ویسکوزیته
فشار گازها
انرژی جنبشی و دما
توضیع سرعت های مولکولی
ماکسول بولتزمن
معادله واندروالس
ترمودینامیک
سیستم همگن
انرژی گرمایی و دینامیکی
قانون اول ترمودینامیک
تابع انتالپی
آزمایش ژول
انبساط آدیاباتیک
ترموشیمی
گرماسنج
قانون هس
قانون درم ترمودینامیک
دور کارنو یا سیکل کارنو
بازده تبدیل گرما به کار
منبع : سایت پروژه

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]