نسخه ی دیگر برنامه نرو که به راحتی می توانید از امکانات این برنامه از قبیل :
Nero Burning Rom
- MauSau Audio Plug-ins
- Nero VideoCD Support
- Nero InfoTool
- Nero DriveSpeed
- Nero BurnRights
- Nero CD-DVD Speed
- Nero CoverDesigner
- Nero WaveEditor
استفاده کنید .لینک دانلود این برنامه »

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]