کاتا های جهانی کاراته
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: کاتا های جهانی کاراته

 1. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض اسامي و تفسير مختصر كاتا

  اسامي و تفسير مختصر كاتا
  جينماي نام اولين كاتا در هنرهاي رزمي نينجوتسودر ايران است.كه همراه با نينجوتسو كاي فرياد زده ميشود.

  جينماي: به معني خبردار و نوعي اعلام فرمان از طرف جونين(رهبر نينجا)و در دوجوهاي ديگر از طرف سنسي و يا سمپاي بيان مي شود.اين كلمه براي حاضر شدن بكار برده ميشود.

  جينماي:در هنر رزمي كيودوجوتسوكه يكي از مهارتهاي نينجا نيز هست به معني گشيده شدن كمان به حد امكان است.

  در اين كاتاهنر جوبا انعطاف بدني مناسب و فراگيري چنين تكنيك آكروباكي و ضربات براي مراحل بالاتر آماده شود.
  #1 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:52

 2. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  جيفو: نام كاتا دوم در كمربند سفيد كيو10 سبك نينجوتسواست.

  اين لغت منشا چيني دارد جيفو:پنجه دست.

  در كاتا جيفو هنر جو فرا مي گيرد حركت دست و پا را باهم تركيب كند وبتواند حركات موجي و دوراني(اوچي)را تجربه كرده ودر تاي جوتسو (دفاع شخصي)بكار ببند.

  بونكاي(تكنيكهاي پايه)در اين كاتا بنيه رزمي هنر جورا افزايش داده و باعث مي شود يك هنر جو بتواند در تمامي جهات (كي تا-ني شي-هيگاشي-مي نامي)خود حمله و دفاع را اجرا كند.جيفو حاوي تكنيكهاي دفاعي(اوكه)و حمله اي بسياري مي باشد.
  #2 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:52

 3. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  جي سان: نام كاتا سوم كمربند زرد كيو9 سبك نينجوتسودر ايران مي باشد.

  جي سان:انفجار سوم- نيروي سوم- فرد سوم- كاتا سوم ناميده مي شود.در اين كاتا هنرجوي سبك نينجوتسوبا استقرارها وپرشهاي بلند آشنا مي شودو در اين كاتا 3نوع ضربه دست و3نوع ضربه پا 3نوع دفاع و3نوع آكروبات را فرامي گيرد. داچي هاي بلند وگشيده يكي از خصوصيتهاي برتر اين كاتا مي باشد.
  #3 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:52

 4. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  جي آلفا: كاتا چهارم مقدماتي در كمربند زرد كيو8 مي باشد.

  جي آلفا:به معني كسب تعادل- به دست آورندن تعادل در حركات وتفكراست- در اين كاتا تكنيكهاي گريز و ساباكي (جا خالي)بكار برده شده و بكار بردن ريتم تركيبي ضربات دست و پا مشاهده ميشود. جي آلفا جنگاوري يك جنگجوي نينجا است.كاتا جي آلفا كوتاه ترين كاتا بدون سلاح در هنرهاي رزمي نينجوتسو در ايران است و در يك مسير رفت و برگشت با سرعت زياد انجام مي گيرد. در اين كاتا دو تكنيك ترفندي وجود دارد كه هنرجوبايد آن را درك كرده و پي به كار برد واقعي اين رموز در هنركاتا ببرد.
  #4 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:52

 5. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  سوچين مو: نام كاتا كيو7 كمر بند بنفش است.

  تكنيك هاي سوچين مو: بر اصول تهاجمي و انعطاف پايگذاري شده است اين فنون تاكيد زيادي روي ضربه زدن به نتاط حساس همراه با جست و خيزهاي بلند و كوتاه دارد.دستيابيبه توانائي ذاتي و پرورش استعدادهاي نهفته در درون يك هنر جو نمايان مي گردد.

  كاتا سوچين مو: فنون موجود در كاتا تنها براي دفاع وحمله پايه ريزي نشده است كه تنها بتوان از عين آن تكنيكها در دفاع واقعي از خود استفاده كرد. در واقع فنون وتكنيكها كاتا طوري طرح ريزي شدهاند كه در موقيت هاي گوناگون و خطرناك بتوان از آن استفاده كرد.

  كاتا سوچين مو: از دو محور اصلي تشكيل شده است اين كاتا ويژگي خاصي را داراست. چراكه در اين كاتا از داچي هاي كوتاه و بلند ونامنظم كه بسيار در سبك نينجوتسو نيز بكار برده شده از بهر گرفته است.انعطاف پذيري يك نينجا در برابر ضربات حريف به وضوح در اين كاتا حس مي شود. تقويت تنفس وقواي جسماني در هنگام اجراي كاتا بسيار ارزشمند و حياتي است.

  درسوچين مو: تمركز فكر واراده نقشه بسيار بزرگي را ايفا مي كند كنترول نفس براي اجراي به موقع تكنيك در زمان مناسب و رعايت مركز ثقل و مركز انرژي در هر وضعيت براي دفاع و حمله (اوكه وتسوكي) مي باشد.

  سووانشو: نام كاتا كمربند بنفش كيو6 ميباشد.

  كاتا سووانشو: تركيبي از دفاعهاي مستقيم و حملات ناپيوسته است.در اين كاتا گرفتگي ماهرانه عضلات بچشم ميخورد كه بطريق سرعت و انفجار قدرت اجرا مي گردد. نتيجه تركيب سرعت ئآرامش در هنگام گرفتگي عضلات كاتا راداراي احساس و عمق ژرفي مي نمايد.كه براي اجرا كننده كاتا يك موجي از قدرت ايفا

  مي كند.
  #5 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:52

 6. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  سوكن جوتسو: نام كاتا كيو5 در نينجوتسو است.

  نام اين كاتا از هنر استفاده از نيزه و شمشير گرفته شده است.

  سوكن جوتسو: شامل حركات بسيار و تكنيك هاي متنوعي هست كه مهمترين ويژگي اين كاتا عبارت است از گردشهائي كه به نرمي و با ظرفيت تغيير مي يابد. هدف از اجراي اين كاتا كسب مهارتهاي كشش و انقباض بدن، كنترول سرعت براي ايجاد فنون سريع و آهسته است. قابليت استفاده از آكروبات فرود و جهش ها بكار رفته در اكثر كاتاهاي هنرهاي رزمي نينجوتسو باعث افزايش قدرت بدني و استقامت در برابر دفاع و ضربات است.
  #6 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:53

 7. secret آواتار ها
  secret
  کاربر سایت
  Dec 2008
  39,617
  378
  تشکر شده : 19,762

  پیش فرض

  كيان ني: كاتا كمربند سبز كيو4 هنرهاي رزمي نينجوتسو مي باشد.

  در هنرهاي رزمي به زماني كه ناگهان هواي شش ها با صداي خفيف خارج شود گويند. اين حالت در زمان اجراي فنون و يا حركات سنگين درورزشهاي رزمي بوجود ميآيد.همچنين در زماني كه بدن به گرماي بسيار زيادي رسيد و تبش قلب به سرعت انجام مي گيرد و هنرجو با تنفسات ملايم و آرام كم كم تبش قلب را معمولي مي كند.

  كيان ني: دراين كاتا هنرجو به مرحله جديدي واردشده است او مي تواند از هر وسيله اي براي دفاع و حمله استفاده كرده و آن را با نوابق خود در آويزد و به كمال برساند.
  #7 ارسال شده در تاريخ 3rd April 2009 در ساعت 00:53

 8. یک کاربر از این پست تشکر کرده است :


 9. ruya آواتار ها
  ruya
  سرپرست سایت
  Sep 2008
  53,571
  21,017
  تشکر شده : 70,223

  Update کاتا های جهانی کاراته  كاتا ، مجموعه ای از تكنیك های كاراته است كه به شكلی خاص بایكدیگر تركیب شده وجنبه مبارزه با یك یا چند حریف فرضی را دارد واز این جهت ، نوعی تمرین فكری و ذهنی نیز تلقی می شود.
  كاتا، همواره با احترام(ری) شروع شده و با احترام نیز پایان می یابد.
  كاتا، همچنین،همواره با دفاع شروع شده واغلب بادفاع نیز تمام می شود، وازاین دو جهت ، دارای پیام های اخلاقی وانسان دوستانه ی ارزشمندی است كه مورد تأیید اسلام نیز می باشد.


  « لیست رسمی كاتاهای جهانی كاراته »
  1- باسای(باسای دای)
  2- چین تو(گانكاكو)
  3- گوجوشیهو
  4- گوجو شیهودای
  5- گوجوشیهو شو
  6- جیون
  7- كوسوكون، شو(كانكوشو)
  8- كورورونفا
  9-كوشانكو
  10- نی سی شی(نیجوشیهو)
  11-نی پای پو
  12-روهای(میکیو)
  13-سایفا
  14- سی انچین
  15-سی پا
  16-سی سان
  17-سی شان (هانگتسو)
  18-شیهو کوسوکون
  19-شی سو چین
  20-سوپاریم پی
  21-اُنشو (اُنسو)
  22-وانشو (انپی)


  هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ،
  اما خــاص بودن عشقتو
  مرا هـــم خاص کرد ..
  #8 ارسال شده در تاريخ 20th June 2011 در ساعت 13:14

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •