در سبک رزمی کلورز کونگ فو ، آزمون هر سه ماه یکبار برگزار می گردد و هنرجویان طبق رده کمربندشان در آزمون شرکت می کنند، برای مثال کسی که کمربند زرد دارد پس از سه ماه می تواند آزمون بعدی خود را بدهد و کمربند بنفش دریافت کند.
اما کسی که کمربند قهوه ای دارد پس از شش ماه در آزمون کمربند مشکی شرکت می کند تا در صورت قبولی بتواند کمربند مشکی را دریافت کند. البته به شرط آنکه دوره درسهای علمی را نیز گذرانده باشد.
هنرجویان در موقع آزمون باید به نکاتی دقت کنند:
داشتن لباس رسمی سبک
آمادگی کامل جسمانی
آشنایی بر تکنیکهای و نام آنها.
((ثبت نام در آزمون))
در پایان دوره سه ماهه زمان برگزاری آزمون اعلام می گردد. هنرجویان موظٌفند یک هفته قبل از آزمون برای آزمون ثبت نام کنند و هزینه آزمون را که بنابر کمربند متغیر است، بپردازند.در روز آزمون به مکان مورد نظر رفته و خود را برای آزمون آماده می سازند.
((روز آزمون))
در روز معین باشگاه برای برگزاری آزمون تنظیم گشته و با محیطی کاملاً رسمی آماده است. دوربین های مخصوص فیلمبرداری از آزمون در محل های مورد نظر تعبيه گشته اند.میز مخصوص رئیس سبک و ابداعگر یعنی گراند ماستر دزفولی مقابل جایگاه آزمون، دو میز دیگر برای دو داور در دو طرف جایگاه آزمون قرار می گیرد.جایگاه مخصوص هنرجویان، جایگاه مخصوص تماشاچیان،رینگ و محوطه برای آزمون مشخص گردیده است.
آزمون از کمربند پایین یعنی زرد آغاز می شود تا کمربند آبی که به صورت زیر است:
1- اجرای تکنیک ها به صورت فردی.
2- مبارزه
در قسمت اول :هر هنرجو در زمان دادن آزمون موظف است پس از شنیدن نام خویش احترام گذاشته و وارد محوطه آزمون شود و بعد از اعلام نام تکنیک از طرف استاد می بایست تکنیک مورد نظر را اجرا کند.
این قسمت از آزمون از همه هنرجویان گرفته می شود سپس نوبت به قسمت دوم آزمون که مبارزه است، می رسد.
در قسمت دوم :در این قسمت دو هنرجو وارد رینگ می شوند و پس از ادای احترام با هم به مبارزه می پردازند آن هم محدود به تکنیکهایی که مخصوص آنها است و مخصوص رده کمربندشان.
پس از تمام شدن آزمون کمربندها تا کمربند آبی نوبت به آزمون کمربندهاي قهوه ای و مشکی می شود که به صورت خصوصی از آنها گرفته می شود.
در اجرای تکنیکها تعدادی به صورت عمومی است یعنی تمام رده کمربندها این تکنیکها و حرکات را باید انجام دهند و تعداد دیگری از تکنیکها و حرکات است که مختص کمربند خاصی است.
پس از تمام شدن آزمون ابداعگر سبک برگه های سنجش آزمون را از دو داور گرفته بعد از مشورت و دقت بر روی هر برگه در صورت مثبت بودن، مهر قبولی بر برگه هنرجو زده می شود .چند روز بعد نتایج به هنرجویان اعلام می شود و به آنها کارنامه داده می شود، همین طور کمربند به آنها اعطا می شود .
((آزمون در چند سطر))
آزمون هر سه ماه یکبار برگزار می شود .
ثبت نام یک هفته قبل از آزمون صورت می گیرد.
نظارت بر آزمون با ابداعگر و رئیس سبک است.
مربی موظف است هنرجویان را برای آزمون دادن فرا خواند.
هنرجویان باید تکنیکها و اسامی آنها را بدانند.
آزمون کمربند زرد تا کمربند آبی در معرض دید عموم گرفته می شود.
آزمون کمربندهای قهوه ای و مشکی در هر دانی به صورت خصوص گرفته می شود.
برخی تکنیکهای آزمون برای تمام کمربندها در نظر گرفته شده است.
بعضی از تکنیکها مخصوص کمربند خاصی است.
آزمون به دو صورت از هنرجو گرفته می شود:
1- اجرای تکنیکها به صورت فردی.
2- مبارزه
در پایان آزمون پس از بررسی ابداعگر، داوران و مربی نتیجه بر برگه هنرجو مهر می خورد.
چند روز بعد همراه اعطای کمربند، کارنامه ای نیز مهر وامضای ابداعگر به هنرجویان داده می شود.
و آزمون بعدی سه ماه بعد...