نصرالله كاكاوند در اوايل سال 1374 بعنوان سرپرست تيم كاراته استان تهران براي حضور در جام بسفردر تركيه با كونيوتاتسونوآشنا شد و در كلاس بازآموزي (استاژ) كه براي كاراته كاهاي كشور تركيه برگزار شد شركت نمودند.
در اين استاژ نحوه تمرينات استاد را مورد بررسي قرار دادند و بعد از مكاتبه و پيگيريهاي مجدد به استاژهاي بعد كه در كشور تركيه برگزار شد دعوت شدند و موفق به دريافت نمايندگي و حكم(هونبوچو) سرمربي سي شين كاي شدند و در اواخر سال 1374 رسما كلاس آموزشي سي شين كاي در تهران افتتاح گرديد و براي دريافت مجوز رسمي اساسنامه و تاريخچه سبك به سازمان تربيت بدني و فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي توسط نماينده و بنيانگذار سي شين كاي (نصرالله كاكاوند) ارائه داده شد.و پس از بررسي هاي لازم در اواخر سال 1375 (27اسفند) توسط فدراسيون كاراته كشوراين سبك يكي از سبك هاي رسمي و مجاز معرفي شد. سي شين كاي شيتوريو در حال حاضر در استانهاي تهران-مازندران-آذربايجان شرقي وغربي-همدان و قزوين تمرين مي شود و داراي بيش ازشش هزار نفرعضو مي باشد.