نسخه نهایی جوملا ۱.۷ در حالی منتشر شد که جوملا ۱.۶ از همین امروز پایان یافته و زین پس جوملا ۱.۷ میدان دار عرصه های تولید پورتال های دولتی و وبسایت ها خواهد بود در این راستا تیم جوملا جی پرشین تمامی تلاش خود را به خرج خواهد داد تا نسخه خوب و کامل و متفاوتی عرضه نماید تا مانند قبل رضایت کاربران عزیز را جلب نماید.تمامی کاربران جوملا ۱.۶ بایستی سریعا به جوملا ۱.۷ کوچ کنند که این مهم از طریق لینک زیر قابل پیگیری می باشد.
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
هدف رهبری تیم جوملا بروز رسانی مستمر و انتشار دقیق نسخه های جوملا یکی پس از دیگریست. امکانات اضافه شده در این نسخه عبارتند از:
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
 • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]