توضیحات:
اخبار پررنگ تمیز ، به خوبی تعریف شده مجله طراحی تم با یک نوار لغزنده پست‌های منحصر به فرد به برجسته محتوا قابل توجه است. با ۴ مناطق ابزارک استفاده کنید و قابلیت‌های سفارشی سازی از WooFramework، این موضوع واقعا راه را در فضای مجله موضوع.
Custom Homepage
Featured Post Slider
Custom Typography
Custom Widgets
Alternative Styles
Sidebar Manager
Custom Shortcodes
Custom Navigation
Built-in SEO options
Backend theme options
Cross-browser compatible
Auto-sizing thumbnails
Localized for translations
Woo framework
Custom page templates
دموی سایت: فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
حجم دانلود : ۱٫۵ مگابایت
لینک دانلود : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
لینک دانلود : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]
لینک دانلود : فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]