يک کارشناس تغذيه گفت: نوشيدن آب و مايعات کافي، مصرف سبزيجات در وعده سحر و همچنين قرار نگرفتن در معرض نور خورشيد، سردردهاي ناشي از طول روز در ماه مبارک رمضان را کاهش مي‌دهد.

يوسف نقيايي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه يزد، ضمن اشاره به سردردهاي ميگرني و روزه‌داري اظهار کرد: دليل اساسي سردردهاي ميگرني مرتبط با روزه‌داري ناشي از گرسنگي و افت قند خون، از دست دادن آب بدن، خواب ناکافي و قطع مصرف موادي است که وابستگي ايجاد مي‌کنند.
وي با بيان اينکه سردردهاي ميگرني در اين دوران تشديد مي‌شوند، يادآور شد: در ماه رمضان علائمي مانند سردردهاي عصبي، کاهش قند خون و کم آبي باعث افزايش اسيدهاي چرب آزاد خون شده و به طور مستقيم اثر شديدي بر روي آزادسازي کاته کولامين‌ها در ميگرن مي‌شوند.

نقيايي خاطرنشان كرد: افراد با راهنمايي و کمک پزشک معالج و ايجاد تغييرات مختصر در مصرف دارو مي‌توانند روزه بگيرند.
وي با اشاره به راههاي کاهش بروز سردرد در رمضان، تصريح کرد: نوشيدن آب و مايعات کافي، مصرف سبزيجات در وعده سحر، عدم قرار گرفتن در معرض نور خورشيد (در صورت اجبار از عينک و کلاه الزامي است)، عدم انجام فعاليت‌هاي شديد بدني و ورزش در معرض نور خوشيد از راهکارهاي کمک کننده در اين بيماران است.
اين کارشناس تغذيه توصيه کرد: ترک سيگار قبل از ماه مبارک و يا به حداقل رساندن مصرف آن، کاهش مصرف قهوه و چاي پررنگ قبل از ماه مبارک رمضان از ديگر مواردي است که افراد مبتلا به سردردهاي عصبي و ميگرني بايستي رعايت کنند.
وي در پايان توصيه کرد: گاهي مصرف يک قرص مسکن در وعده سحر مي‌تواند کمک کننده باشد.