سرپرست حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: گودال دشت سمسور ناشی از برخورد شهاب سنگ است که در صورت تایید شدن این نظریه اولین گودال شهاب‌سنگی کشور لقب خواهد گرفت.

به گزارش مهر، خسرو افسری، سرپرست حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اظهار داشت: گودال سمسور در ۱۲۰ کیلومتری جنوب غرب زاهدان واقع است که در صورت تایید شدن نظریه به‌وجود آمدن آن بر اثر برخورد شهاب سنگ به عنوان اولین گودال شهاب سنگی کشور لقب خواهد گرفت.
وی گفت: با توجه به بکر بودن منطقه و نبود مستندات و سوابق پژوهشی برای این موضوع انجام مطالعات هم در زمینه اسنادی و هم در شکل میدانی، ضرورت خواهد داشت.