سبک **** شوت بوکسینگ در سال 1380 در ایران پایه گذاری شده است .این سبک بر گرفته از سبکهای کیک بوکسینگ وکارته میباشد به نوعی در این سبک تلفیقی از سبکهای کنترلی ورینگی دیده میشود وسعی بر آن شده تا طراوات لازم را برای یک سبک جدید وپر قدرت را داشته باشد.
در این سبک مانند سبکهای کاراته کاتهای پر قدرتی دیده میشود که مکمل شیوهای مبارزه سمی کنتاکت ولایت کنتاکت و کیک بوکسینگ میباشد.تعدادی از کاتهای سلاح و شیوهای مختلف دفاع شخصی نیز از قدزتهای این سبک بوده که باعث محبوبیت بیشتر این سبک ایرانی است.
مسابقات در دو قسمت کاتا و کمیته در تاتمی برگزار میشود و درحال حاضر با برگزاری استاژهای منظم سعی در اشاعه وگسترش آن میباشد.