قوانین عمومی
مسابقات
مسابقات استخری
مسابقات دریایی
قوانین عمومی

• تمامی تیم ها باید قبلاٌ ثبت نام نمایند.
• اعضای هر تیم باید حداقل بصورت کامل در یک رویداد شرکت نمایند ، د رغیر اینصورت نتیجه اش اخراج آن عضو از قهرمانی خواهد بود .
• هر تیم مسئول تامین ایاب و ذهاب به محل مسابقه و بالعکس خواهد بود .
• هرگونه عملی توسط تیم که منجر به مزاحمت و ناراحتی تیم دیگر گردد ، خلاف جدی محسوب شده و طبق مقررات با ایشان رفتار خواهد شد .
• تیم ها نمایندگان کشور، سازمان ، باشگاه و حامیانشان و بطور کلی نجات غریق می باشند . بنابراین آنها باید رفتار صحیحی در طول مسابقات قهرمانی یا هر برنامۀ دیگری داشته باشند .چنانچه تیم یا حمایت کنندگان آن رفتار نادرستی داشته باشند با ایشان برخورد خواهد شد .
• چنانچه تیمی بر خلاف قانون با تخلفی روبرو شد سریعا باید با داور تماس گرفته و گزارش کاملی از موقعیت را بدهد . داور در جبران آن اقدام خواهد کرد . عدم گزارش یا خلاف آن خود احتمالا تخلف یا خلاف محسوب خواهدشد.
• اگر تیمی مرتکب جرم یا خلافی شود داور مسابقه اورا از مسابقات قهرمانی اخراج خواهد نمود . در این حالت داور گزارش کتبی به کمیتۀ انضباطی خواهد داد .
• اگر تیمی به موقع طبق برنامۀ اعلام شده در مسابقه حضور نیابد ، یعنی پس از انجام تشریفات مسابقه برسد از مسابقه اخراج خواهد شد و هیچ امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت (در مورد رویداد مربوطه ) و به ردۀ بالاتر نهایی و نیمه نهایی راه پیدا نخواهد کرد و درهمان امتیاز که داشتند باقی خواهند ماند .
• در رویدادی که حالت مخاطره آمیزی دارد ، داور مجاز خواهد بود که آن را لغو یا مجددا برنامۀ دیگری را اعلام نماید . در صورت لغو حتی اگر برخی تیم ها شروع کرده باشند هیچ امتیازی به آن رویداد در کل امتیازات داده نخواهد شد .
• برگزار کننده می تواند حذف یا تغییراتی در قوانین ، معیارهای مسابقات و جدول زمانی یا موضوعات دیگر در صورت لزوم بدهد . بنابراین در این صورت تغییرات با اعلام در بولتن آگهی شده و یک نسخه از آن به مدیر تیم داده خواهد شد . و بدین منظور برگزار کنندگان محل خاصی را به منظور درج اطلاعیه ها انتخاب خواهند نمود که در بولتن های بعدی به اطلاع خواهد رسید .
• برگزار کننده ممکن است جهت کمک به تصمیم قاضی ها از فیلم ، عکس یا موارد مشابه استفاده نماید که تصمیم نهایی توسط قاضی های اصلی گرفته خواهد شد .
• از هیچ نوع عامل افزایش سرعت در مسابقه (مانند دست پره دار ، آستین های لباس شنا ، بازوبند و غیره ) نباید استفاده کرد مگر نوع ویژه ای که برابر مقررات تعیین شده باشد .
توجه : برطبق قوانین اجرایی در مورد شرکت کنندگان ، تیم در مسابقه شامل مربی ها ، کمک مربی ها ، تماشاچی و غیره که همراه تیم شرکت نموده اند می شود .
• درجه بندی راهنمایی رفتار بازیکنان و مقامات همراه
در هر مسابقه خصوصا مسابقات قهرمانی جهان مهم است که شرکت کنندگان با روحیه ای ورزشی و خوب شرکت نمایند . بدین منظور و کسب نتیجۀ مطلوب کدهای زیر جهت راهنمایی تمامی ورزشکاران و داوران تهیه گردیده است :
 کمیتۀ برگزار کننده به اطلاع شرکت کنندگان و داوران در مسابقات قهرمانی میرساند که در موقع مسابقه ، مراسم و غیره با یک برخورد مورد پسند عموم ظاهر شوند . اعمال شما قابل توجه همگان خواهد بود و کمیته انتظار دارد تمامی شرکت کنندگان و داوران بدانند که همکاری آنها انعکاس مثبتی در نزد عموم خواهد داشت .
 با هررفتاری که باعث مزاحمت یا گرفتاری شود شدیداً برخورد خواهد شد . کمیته برگزار کننده این اختیار را خواهد داشت که در صورت بروز مشکل ، به عنوان جریمه حتی کل تیم را جریمه نماید .
 از لحظه ایکه کشور خودرا ترک می نمائید و مجدداً باز می گردید ، رفتار شما نشانۀ شخصیت باشگاه و کشورتان و مهم تر اینکه نشانگر نجات غریق خواهید بود .
 نتیجۀ اعمالی که عمداً خساراتی در محل حوزه ، محل اقامت وارد آورد اخراج شخص مجرم از مسابقه خواهد بود .
 نتیجۀ سوء استفادۀ داوران حداقل اخراج از یک دوره و احتمالاًاخراج از کل مسابقات خواهد بود .
مسابقات
مسابقات استخری
1-200 متر شنای با مانع : در این قسمت شناگر (منجی ) 200متر را شنا کرده و 8 بار از زیر یک مانع 70 سانتی متری عبور می نماید .
2- 50x4 متر شنای با مانع : در این قسمت 4 منجی عضو یک تیم 50 متر را شنا کرده و هر کدام دو بار از زیر یک مانع 70 سانتی متری عبور می نمایند .
3- 50 متر حمل آدمک : در این قسمت منجی 25 متر را شنا کرده و سپس به سمت آدمک که در کف استخر قرارداردشنا می کند . منجی می بایست آدمک را حداکثر تا مسافت 5متری در سطح آب نگه داشته و آن را به سمت هدف ببرد .
4- 100متر نجات ترکیبی : ناجی 50 متر شنا کرده و سپس به درون آب رفته و آدمکی را که در کف استخر در فاصله 5/17 متری ازلب استخر قرار دارد را برمی دارد. او می بایست آدمک را حداکثر تا مسافت 5 متری در سطح آب نگه داشته و آن را به سمت هدف ببرد.
5- 100متر حمل آدمک با پای غواصی : شناگر 50متر را با پای غواصی شنا کرده و آدمک کف استخررا بالا می آورد و در مسافتی 10 متری آن را بالای سطح آب نگه داشته و به سوی هدف می کشد . سر آدمک می بایست از آب بیرون باشد .
6- 100 متر کشش آدمک با تیوب و پای غواصی : شناگر 50 متر را باپای غواصی و تیوب نجات شنا کرده و سپس آن را به دور آدمکی که در آب است انداخته و با کمک تیوب اورا بسوی هدف می کشد . در مسیر بازگشت شناگر می تواند تا مسافت 5متر تیوب را به دور آدمک حلقه نماید .
7- **** ناجی ، 200متر شنا : ناجی 75 متر را شنا کرده و سپس به سمت آدمکی که کف استخر قرار دارد ، می رود و در مسافت 5 متری آن را روی سطح آب می آورد . سپس اورا تاعلامتی که 100 متر فاصله دارد می کشد و آن را لب استخر گذاشته پای غواصی را می پوشد ، تیوب نجا ترا می بندد و 50 متر دیگر شنا می کند ، در آنجا تیوب را دور آدمکی که تا گردن در آب است انداخته و آن را تا هدف می کشد .
8- 25x4 متر حمل آدمک : در این قسمت 4 شناگر هر کدام آدمک را 25 متر می کشند و به دیگری تحویل می دهند . محدوده ای که شناگران آدمک را تحویل می دهند 4 متر است که در وسط استخر قرار دارد .
9- 50x4 متر شنا نجات ترکیبی : در این قسمت 4 شناگر هرکدام 50 مر شنا می کنند . اولین نفر 50 متر شنای آزاد ، دومی 50 متر شنای آزاد با پای غواصی و سومی 50 متر را با تیوب بسته شده شنا کرده و آن را به نفر چهارم که در 150 متری علامت با پای غواصی منتظر است تحویل میدهد .پس از گرفتن تیوب ، نفر چهارم نفر سوم را با کمک همان تیوب 50 متر به سوی هدف می کشد .
10- پرتاب طناب : در این قسمت شناگر از لبۀ استخر طنابی را به سوی غریق در آب که در 12 متری لبۀ استخر منتظر است انداخته و او را به لبۀ استخر می کشد .
11- SERC : در این قسمت چندین قربانی و موقعیت های اضطراری مختلف وجوددارد . یک تیم متشکل از 4 منجی برای کمک وارد صحنه می شوند . آنان می بایست موقعیت را شناسایی و ارزیابی کرده و در عرض دو دقیقه و بر اساس اولویت هر چند نفر را که می توانند نجات دهد . تیمی که در کمترین زمان موارد فوق را انجام دهد برنده خواهد بود .

مسابقات دریایی
 دو سرعت در ساحل : ورزشکاران در ساحل مسافتی به طول 90 متر را می دوند .
 مسابقۀ ساحلی : در این قسمت 4 ورزشکار هر کدام 90 متر را در ساحل می دوند .
 مسابقۀ اسکی روی آب : شناگر با اسکی نجات خود از محلی که عمق آب به اندازۀ زانو می باشد شروع کرده و مسافت 700متری را به پایان می رساند .
 مسابقۀ با تخته نجات : شناگر با تختۀ نجات خود از لبۀ آب شروع می کند و مسافت حدود 600 متر را به پایان می رساند.
 نجات با تیوب : یکی از اعضای تیم به سمت بویه شنا می کند . وقتی به آن رسید شناگر دیگر که تیوب نجات به همراه دارد پس از او وارد آب می شود . و پس از رسیدن به تیوب آن را دور قربانی می اندازد و آن را به سمت ساحل می کشد . نجات قربانی توسط دو منجی صورت می گیرد . هر تیم دارای 3 شرکت کننده می باشد .
 پرچم در ساحل : ورزشکاران حدود 20 متر در ساحل می دونود و یک پرچم را بر میدارند . از آنجا که تعداد پرچم ها از تعداد ورزشکاران کمتر است در هر مرحله تعدادی از ورزشکاران حذف می شوند .
 نجات با تخته نجات : یکی از دو شناگر به سمت بویه شنا می کند و وقتی به آن رسید با دست به نفر دوم علامت می دهد ، سپس هم تیمیش می تواند با تختۀ نجات به سمت اورفته و اورا همراه خود سوار کرده و هردو به سمت هدف که در ساحل است حرکت نمایند .
 شنا در امواج خروشان : شناگر از ساحل شروع کرده و مسافتی حدود 400 متر را به پایان می رساند .
 مسابقات سه گانه : در این قسمت ورزشکاران پشت سرهم این مرحله را به پایان می رسانند . شنا در امواج خروشان (300متر ) ، شنا با تختۀ نجات (400 متر ) و اسکی نجات (500 متر )
 مسابقات مختلط : هرکدام از ورزشکاران در یک گروه 4 نفره یکی از مراحل را به پایان
می رسانند که شامل : امواج خروشان ، دو ، تختۀ نجات و اسکی نجات می باشد .