پاول تساتسولین ، مربی سابق تعلیمات نظامی نیروی ویژه اتحاد جماهیر شوروی ، هم اکنون متخصص مشهور قدرت و انعطاف پذیری می باشد که بیش از دهها کتاب و دی وی دی به نام او به بازار آمده است . در مقاله زیر او توضیح می دهد که چرا قدرت همانند زور بازو یک مهارت است . پیش از آنکه نکات مورد نظر را برای شما بگوییم ابتدا فن زیر را امتحان کنید :
تصور کنید هنگام مشت زدن یا شنا رفتن قدرت آرنجتان را در مشتتان احساس می کنید . به کیسه بوکس یا ماکیوارا چند ضربه مشت محکم وارد کنید . تمرکز کنید و آرنجتان را قدرت اصلی پشت ضربه هایتان قرار دهید . فکر کنید که مشت شما ،آرنج شماست اکنون مجدداً به کیسه ضربه بزنید و سپس بر روی بندهای انگشتتان شنا بروید . به شنا رفتن ادامه دهید اما این بار هنگام شنا به جای آنکه بر روی دستانتان پایین بیایید با آرنج پایین بیایید . پس یکبار دیگر قدرت آرنجتان را در مشتتان احساس می کنید . وقتیکه به این تمرین توصیه شده توسط بوکسور روسی ، مهودینوف که استاد ورزش است می پردازید می بایست متوجه سه نکته باشید :
1- هم ضربات و هم شنا رفتن شما از قبل قویتر شده اند . قطعاً تمام وزنتان را پشت ضربه هایتان قرار دادید .
2- عضلات نیم تنه شما به خصوص عضلات سینه بیشتر در این فعالیت درگیر شده اند .
3- اگر شانه های شما پیش از این ضعیف بوده اند ، مطمئن باشید که پس از این تمرین دیگر شما را ناراحت نخواهند کرد .
تمام نکاتی که در بالا گفته شد فقط توسط یک تمرین ساده حاصل میگردد!
اگر در منزل بارفیکس دارید سعی کنید همین تمرین را با بارفیکس انجام دهید یعنی به جای آنکه با زور بازو خود را بالا بکشید با نیروی عضلات آرنج این کار را انجام دهید . پس از مدتی حتما افزایش قدرت عضلات در دستان را احساس خواهید نمود .
تساتسولین می گوید : در نیروی ویژه اتحاد جماهیر شوروی که با سمت مربی در آن ها خدمت میکردم ، در آخرین روزهای امپراطوری منحوس کمونیست ها با مبارزه ای منحصر به فرد رو برو شدم . ارتش ویژه روسیه مجبور بود که بر اساس دستور صادره در کمتر از یکسال سربازانی کار آمد و ماهر آماده سازد و ما این کار را انجام دادیم . مهارتهای آموزشی که نامربوط بودند اصلاح شدند به طوری که میشد به کمک آموزشهای مربوطه در طی شش ماه سربازهایی کار آمد برای جنگ تن به تن آماده کرد . این سربازها از نیروی بدنی بالایی برخوردار بودند . تکنیک "قدرت آرنجت را در مشت احساس کن" یکی از میانبرهای بی چون و چرای ما برای تعلیمات بود .
در یک مدرسه هنرهای رزمی معمولی شاید ماهها و یا شاید سالها طول بکشد تا هنرجویی دست از ضربه زدن با بازویش بردارد و از وزن خود در مشت زدن استفاده کند .اما، تعلیمات "قدرت آرنجت را در مشت احساس کن" همین کار را در عرض چند ساعت انجام می دهد .
حتی شما ناخواسته از مزایایی دیگر بر خوردار می شوید . در تمام تمرینات فشاری از قدرت بالاتری برخوردار شده و فشار کمتری بر شانه های خسته شما وارد خواهد شد . اکنون زمان آن است که منظور خود را برایتان واضح تر بیان کنم . اول اینکه می توان مهارتهای کلیدی مبارزه را در کسری از زمان آموخت و در آن استاد شد . هیچ هنرجوی بدی وجود ندارد ، اگر ایرادی وجود دارد آن ایراد از طرف استاد (معلم) بد است .
جف مارتن یکی از مربیان تاکتیهای دفاعی و آموزشی تیم امنیتی هسته ای فدرال آمریکا پس از برگزاری دوره s.w.a.t pt گفت : من در یک روز ، بیشتر از ده سال آموزش کنگ فو ، آموخته ام . دوم اینکه : مهارتهای رزمی و آموزشی قدرت هر دو یکی هستند . اهداف ایجاد قدرت اهداف همگانی هستند : به کارگیری درست و به موقع آنها در دوجو و ورزشگاه کارآیی شما را افزایش می دهد و بالعکس . به آموزش قدرت می بایست به چشم یک مهارت و یا هنر رزمی نگاه کرد و نه یک سوخت و ساز بیهوده و بی هدف . این آموزشها نتایجی سریع به دنبال دارد . در آخرین سفرم به اوکیناوا توانستم در طی دو روز ده تا پانزده عدد شنا به رکورد حداکثر اساتید تیم نیروی دریایی آمریکا به خصوص جنگجویان ورزیده اضافه نمایم .