در هر رشته ورزشی علی الخصوص رشته های رزمی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مبارزه و رویارویی با حریف داشتن آمادگی ذهنی و تمرکز است ، در این مقاله به تمرینات ذهنی خاص رشته موی تای می پردازیم: موارد تمرینات ذهنی و آمادگی قبل از مسابقات به این شرح است :

حریف ذهنی:
همواره در هر تمرین و حرکت بعد از تسلط به نحوه انجام آن در هر لحظه حریفی را مقابل خود تصور کنید و با این دید مبارزه کنید.
کیسه های سنگین
کیسه هایی درست کنید ولی نه مثل کیسه بوکس ، کیسه مشت زنی شما به گونه ای باشد که با مشت زدن به آن جای مشت خود روی آن کیسه بماند و سعی کنید تمرینات خود را سرعتی کنید و تمرکز کنید که همواره مشت خود را بر روی یک نقطه که همان نقطه ای است که جای مشت شما روی کیسه می ماند بزنید این مساله به روانشناسی مبارزه مربوط میشود.

طناب ها:
به سمت صفحه مخصوص کنار طناب رینگ مبارزه حرکت کنید و آن را مورد حمله قرار دهید ، شما می توانید جلوی این صفحه با یستید و به آن ضربه بزنید و حواستون باشه که فاصله تان را با اون حفظ کنید تا آن جا که احساس تسلط کامل بکنید ، یاد میگیرید چه طور هنگام جدا شدن از طناب مشت و لگد بزنید و انرژی بگیرید این انرژی در راندهای چهارم و پنجم خیلی به کار میاید .

ارزیابی حریف:
در راند اول یکی از مسائلی که نباید فراموش کنید بررسی رفتار و روانشناسی حریف است ، ببینید چگونه ایستاده ، چگونه تغییر گارد میدهد ، چگونه حرکت میکنه ، حتی اینکه چقدر پلک میزند ! باید بتوانید ذهن اون رو بخونید و بفهمید هر لحظه قصد چه کاری دارد .

تقابل ذهن و بدن:
نیمی از مبارزه ذهن است اگر یک دونده دوی ماراتن روی رینگ قرار بگیرد از ترس مبارزه ممکن است در نصف زمان راند اول به نفس نفس بیافتد زیرا اضطراب و ترس از رویدادی دارد که اطلاعی از آن ندارد ، باید علاوه بر داشتن بدن قوی و آماده ذهنی قوی و مبارز نیز داشته باشید که در نهایت هوشیاری بتواند یک رزم را در ذهنتان شبیه سازی کند.

ارتباط با استاد:
باید به استاد خود متصل باشید به این معنا دقیق بفهمید در پس نصحیت هایش چه مطلبی را میخواهد به شما برساند از عمق تجربیات او استفاده کنید و این تجربیات را در تمارین و مبارزات خود مطابق با دانستنی های خود از قدرت بدنی و شرایط خوتان پیاده کنید و اجرا نمایید .

ارزیابی مهارت:
یک استاد بزرگ موی تای می گوید : از من می پرسند آیا همیشه کسی که تکنیک بهتر داشته باشد برنده است ؟‌او جواب میدهد : خیر ! کسی که قلب شیر داشته باشد برنده است و می تواند تکنیکی ترین افراد هم شکست دهد !
همین استاد یعنی آقای تادی میگوید که کسی که در تایلند مبارزه نداشته باشد و پیروزی هایش در بیرون از این کشور باشد هیچ حق ادعایی نسبت به قهرمانی موی تای ندارد !

انتقال فکر :
در هنگام مشاهده مبارزه دو موی تای کار هرگز وقتی کسی ناک اوت میشود به او نگاه نکنید که چگونه به زمین میخورد و چگونه او را از زمین خارج میکنند این باعث میشود هنگامی که در زمین قرار میگیرد این صحنه نا خودآگاه در ذهن شما تداعی شود که این سرشار از انرژی منفی است و باعث باخت شما خواهد شد ، همواره به نفر بنده نگاه کنید و به هیجانی که در وجود اوست به پیروزی فکر کنید و تصور شما این باشد که این شما هستید که با مشتهای گره کرده در آسمان از زمین برنده بیرون می آیید.

خشم :
خشم زیاد در مبارزه باعث سفت شدن و خشک شدن عضلات می شوند که این دلیل علمی دارد که از ترشح هورمون کورتیزول در بدن ناشی میشود سعی کنید به مبارزه تسلط داشته باشد تا این که خشمگین باشید.
رفتار ریاست مآبی استاد :
از اساتیدی که می خواهد شما صرفاً مثل یک عروسک خیمه شب بازی مطیع باید ها و نبایدهای آنان در مبارزه باشید و اجازه کشف شدن توانایی شما را نمیدهند پرهیز کنید تجربه ثابت کرده این مساله بدون هیچ استثنایی باعث باخت مبارز میشود.

آماده سازی :
شاید برایتان این مورد آخر عجیب باشد ولی بسیار مهم است که شما قبل از مسابقات و حتی تمرین شخصی مشغولیت ذهنی در مورد وسایلتان نداشته باشید دستکش ، لباس حتی مسواک و خمیر دندان و هر چیزی که طبق عادت قبل مسابقه از آن استفاده میکنید را آماده کرده باشید
امیدوارم خوانندگان مقالات سایت بانک اطلاعات ورزشهای رزمی همیشه پیروز هر مسابقه ای باشند در ضمن فراموش نکنید که بردن فقط در یک صورت ارزش دارد آن هم این است که علاوه بر داشتن قدرت و تکنینک و مهارت ، در وجود شریف تان حس جوانمردی و مردانگی به اندازه قدرت تان تقویت شده باشد .