متخصصان علوم روانپزشكي و ژنتيك در دو مطالعه مستقل روي الگوي ژنتيكي انسان موفق به شناسايي جهش‌هاي ژني شدند كه خطر ابتلا به بيماري‌هاي رواني همچون اختلال دو قطبي و شيزوفرني را تشديد مي‌كنند.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين متخصصان همچنين دريافتند كه بين اختلالات رواني مختلف هم‌پوشاني‌ها و تداخلات ژنتيكي مهمي وجود دارد.
بنابر گزارش خبرگزاري فرانسه، بيماران مبتلا به شيزوفرني اغلب صداهايي را مي‌شوند كه واقعي نيستند و به سمت «پارانويا» گرايش دارند. اين بيماران همچنين به اختلالات گفتاري و فكري مبتلا مي‌شوند.
آمار‌ها نشان مي‌دهد كه حدود يك درصد بزرگسالان در سراسر جهان به بيماري‌ شيزوفرني مبتلا هستند.
همچنين اختلال دوقطبي كه پيش‌تر با عنوان "افسردگي - شيدايي" شناخته شده بود، شامل نوسانات خلقي شديد و خارج از كنترل است كه بين افسردگي و سرخوشي شديد، متغير هستند.
آمار مبتلايان به اين اختلال نيز تقريبا شبيه به شيزوفرني است. در حال حاضر تغييرات بيولوژيكي مربوط به هر دو اختلال تقريبا به طور كامل براي پزشكان ناشناخته است.
متخصصان از مد‌ت‌ها پيش مي‌دانستند كه اين قبيل سندرم‌هاي رواني اغلب در نسل‌هاي مختلف يك خانواده منتقل مي‌شوند و در نتيجه عوامل ژنتيكي مي‌توانند تأثير چشمگيري در بروز‌ آن‌ها داشته باشند.
هرچند تاكنون مطالعات ژنتيكي قابل ملاحظه‌اي روي افراد سالم و بيمار صورت گرفته بود اما تا اين لحظه اطلاعات قطعي در اين زمينه بدست نيامده بود.
اين بار گروهي ازمتخصصان دانشكده پزشكي «مونت سيناي» در نيويورك به نوع خاصي از نسخه‌هاي ژنتيكي دست يافته‌اند كه يكي از آن‌ها نقش كليدي در تنظيم سلو‌ل‌هاي مغزي ايفا مي‌كند و rs1625579 ناميده شده است. آن‌ها همچنين به نقش دو ژن 34DNA و CACNAJC به ترتيب در بروز افسردگي دوقطبي و شيزوفرني پي برده‌اند.