مطالعه گروهي از پزشكان نروژي نشان داده است كه چربي دور شكم با بروز آسم مرتبط است.
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، در مطالعات قبلي متخصصان به وجود رابطه بين آسم و افزايش شاخص توده بدني پي برده بودند اما شاخص توده بدني در واقع بيان كننده چاقي كل بدن است در حالي كه در اين مطالعه پزشكان به طور اختصاصي ميزان چاقي مركزي يا چربي دور شكم را بررسي كرده‌اند.
به گزارش بلومبرگ، اين پزشكان روي 23 هزار و 245 فرد بالغ سالم گروه‌هاي سني 19 تا 55 سال براي مدت 11 سال بررسي و آزمايش انجام دادند.
نتايج بررسي‌ها مشخص كرد در واقع چربي دور شكم احتمال ابتلا به آسم را 1.44 برابر افزايش مي‌دهد در حالي كه چاقي عمومي بدن نقش كمتري در اين زمينه دارد. بعلاوه افرادي كه هم چاقي عمومي و هم چربي دور شكم داشتند، 1.81 برابر بيشتر با خطر ابتلا به آسم مواجه هستند. هر چند افراد با هر وزن و اندازه‌اي ممكن است به بيماري آسم مبتلا شوند اما چاقي در تشديد اين احتمال نقش به سزايي دارد.