دماغه امید نیک (به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]: Cape of Good Hope) فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] صخره ای است واقع در ساحل جنوبی فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] مشرف به فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]. برخلاف تصور عام، دماغه امید نیک جنوبی‌ترین بخش فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] نیست، بلکه به عبارت بهتر جنوب غربی‌ترین قسمت آن است. جنوبی‌ترین بخش افریقا در واقع فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] در حدود ۱۵۰ کیلومتری جنوب شرقی امید نیک است. نخستین دریانورد اروپایی که موفق شد از این آبراه گذر کند، کاوشگر پرتقالی بارتلومیو دیاس در سال ۱۴۸۸ میلادی بود. او هنگام بازگشت به لیسبون مکانی را که کشف کرده بود «دماغه طوفان‌ها» نامید، اما هنری دریانورد، که پشتیبان مالی دیاس بود، نام آن را به «دماغه امید نیک» که اشاره‌ای به راهی برای رسیدن به سرزمین هند بود، تغییر داد. در سال ۱۴۸۸ میلادی به بعد تعدادی از گروه‌های ماهیگیری که شامل دریانوردان پرتغالی می‌شدند، در ساحل ساکن شدند ولی شرح کتبی از آنها باقی نمانده‌است. در سال ۱۶۵۳، فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] به نمایندگی فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ] محلی برای تهیه خواروبار در دماغه امید نیک (آرزوی خوب) تأسیس کرد. (به نقشه جزئیات طبیعی جنوب افریقا توجه شود).