در 26 فروردين ماه سال 1358 حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در پيامي خطاب به ملت شريف و مبارز ايران روز چهارشنبه 29 فروردين را « روز ارتش » اعلام كردند تا ارتش محترم در اين روز در شهرستان هاي بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازند و پشتيباني خود را از جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران و حضور خود را براي فداكاري در راه استقلال و مرزهاي كشور اعلام نمايند.
اين اقدام به فاصله حدود دو ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و درست دو هفته پس از برگزاري همه پرسي در مورد نظام سياسي آينده كشور و راي مردم به تغيير رژيم شاهنشاهي و برپايي حكومت جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت .
امام خميني در پيام خود از ملت خواستند تا در اين روز از « ارتش اسلامي » استقبال كنند و از آنان احترام برادرانه بنمايند و پشتيباني خود را از ارتش اعلام نمايند زيرا ارتش اكنون در خدمت ملت و اسلام است .
نحوه رفتار حضرت امام خميني با ارتش چه در زمان اوج گيري نهضت اسلامي مردم ايران و چه در لحظه پيروزي انقلاب اسلامي و چه پس از آن درس هاي عظيمي را به همه ملت هاي جهان و بخصوص آنان كه مي خواهند از زير سلطه حاكمان ديكتاتور رهايي پيدا كنند مي دهد. برخي از اين آموزه ها كه برخاسته از تدبير حكيمانه امام عظيم شان است را مي توان به شرح ذيل ارائه كرد :
1 ـ سعي در روشن كردن وضعيت و مشخصات ارتش براي اعضاي آن در دوران رژيم طاغوت
الف ـ وابستگي ارتش
امام در بيانات خود در سال 1357 مي فرمايند : وقتي كه به ارتش نگاه مي كنيم ارتشي است تحت فرمان مستشارهاي آمريكا ارتشي كه استقلال ندارد ارتشي كه خودش نمي تواند يك كاري را انجام بدهد مستقل نيست در كارش 60 هزار مفت خور آمريكايي آمده به اسم مستشار حالا ديگر چه مي كنند من نمي دانم . اما ارتش ما تحت نظر آن هاست پس ما ارتش نداريم . (صحيفه امام جلد 4 صفحه 208 )
ب ـ جدايي ارتش از مردم
امام همچنين ديدگاه خود را نسبت به آفات جدايي ارتش از ملت به اين گونه بيان مي كنند : در رژيم هاي غيرتوحيدي و غيراسلامي دولت ها از ملت جدا هستند ارتش از ملت جداست . و با جدا بودن ارتش از ملت و دولت از ملت و رژيم ها از ملت رژيم متزلزل اند نمي توانند استقلال خودشان را حفظ كنند نمي توانند در مقابل اجانب پايدار باشند . (صحيفه امام جلد 9 صفحه 34 )
تمركز سخنان امام در اين ايام بر ضررهاي جدايي ارتش از ملت وابسته بودن ارتش به بيگانه عدم توانايي ارتش در پاسخگويي به تهديدات خارجي استفاده ديكتاتورها از توان ارتش براي حمايت از شخص خودشان و نيز مقابله با ملت ها انجام ماموريت براي بيگانگان اداره ارتش از سوي مستشاران استوار است .
2 ـ دعوت از ارتش براي رو در رو نشدن با ملت در جريان نهضت اسلامي
3 ـ دعوت از مردم براي درگير نشدن با ارتش و تقديم گل در برابر گلوله
4 ـ دعوت از سربازان براي فرار از پادگان ها و خالي كردن دست رژيم طاغوت از توان ملت براي رو در رويي با مردم
5 ـ دعوت از ارتش براي پيوستن به ملت
6 ـ دعوت به جدا شدن بدنه ارتش از سران و فرماندهان آن و ايجاد فاصله بين درجه داران سربازان و افسران ارتش از امراي وابسته به رژيم استبدادي طاغوتي
7 ـ تهديد فرماندهان طاغوتي به اينكه اگر از سلاح در مقابل مردم استفاده كنند پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم آن ها را محاكمه خواهند كرد.
8 ـ دعوت از فرماندهان ارتش براي جدا شدن از نظام وابسته شاهنشاهي و پيوستن به مردم براي عزت يافتن در روز 12 بهمن سال 1357
با اين شيوه حضرت امام توانستند به تناسب اوج گيري قيام مردم و نهضت اسلامي در ايران به تدريج مديريت و فرماندهي ارتش را از دست شاه و مستشاران آمريكايي خارج كرده و در اختيار رهبري انقلاب قرار دهند. به گونه اي كه در اواخر عمر رژيم شاهنشاهي فرماندهان آن رژيم در مقابل خواست شاه براي سركوب بيشتر مردم اذعان مي داشتند كه پادگان ها خالي از سرباز و نيروي انساني شده و حتي اين نگراني وجود دارد كه بدنه ارتش از فرماندهان خود اطاعت نكنند. از سوي ديگر امام اجازه درگير شدن مردم را در جريان نهضت اسلامي با ارتش چه با سلاح چه با پرخاش را نمي دادند و سعي در جدا كردن بدنه و سازمان ارتش از حاكميت نظام شاهنشاهي داشتند. به همين علت مردم در تظاهرات هاي خياباني خود وقتي كه نيروهاي نظامي به مقابله با آن ها اعزام مي گرديدند شعار مي دادند : « ارتش برادر ماست خميني رهبر ماست » و يا « برادر ارتشي چرا برادر كشي » و حتي برخي از مردم بر روي تفنگ هاي ماموران حكومت نظامي شاه گل قرار مي دادند.
تدبير و نگاه امام خميني به ارتش در زمان اوج گيري نهضت اسلامي مردم ايران باعث شد كه رژيم شاه نتواند :
1 ـ از تمام توان ارتش و ساير قواي مسلح خود براي سركوب ملت استفاده نمايد .
2 ـ تلاش ژنرال هايزر آمريكايي براي انجام يك كودتا از سوي ارتش عليه ملت و امام خميني بي حاصل شد .
3 ـ نيروي هوايي ارتش در روز 19 بهمن 1357 و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با حضور در اقامتگاه امام خميني در مدرسه علوي در خيابان ايران به مردم و امام پيوست .
4 ـ در جريان اعلام حكومت نظامي در روز 21 بهمن از سوي نخست وزير شاه بخشي از ارتش عليه قسمت ديگري از آن به پاخاست و به همراه مردم توانستند بر تعدادي از عناصر گارد شاهنشاهي كه هنوز وفادار به رژيم سلطنت بودند غلبه پيدا نمايند.
5 ـ به محض پيروزي انقلاب اسلامي امام از نظاميان خواستند كه خودشان حافظ تجهيزات و امكانات ارتش باشند و از آنها به عنوان غنايم ملت در درگيري با رژيم شاهنشاهي به خوبي محافظت كنند.
با نگاه فوق امام توانستند تمام ظرفيت ساختار و سازمان نيروي انساني و تجهيزات و تسليحات ارتش را حفظ نمايند و اجازه ندهند آن ها در درگيري با ملت و يا از سوي برخي افراد و گروه ها منهدم گردد.
با پيروزي انقلاب اسلامي يكي از مسائل مهم چگونگي رفتار با ارتش باقي مانده از دوران طاغوت بود. برخي از گروه هاي سياسي كه بعدها به روي انقلاب اسلحه كشيدند و در خدمت صدام و آمريكا درآمدند در آن روزها شعار انحلال ارتش باقيمانده از دوران رژيم شاهنشاهي و تشكيل ارتش توحيدي را سر مي دادند و سعي مي كردند كه در درون سازمان ارتش اخلال ايجاد كرده و سلسله مراتب آن را به هم ريخته تا امكان استفاده از ارتش در خدمت آرمان هاي مردم ميسر نگردد ولي حضرت امام با اطمينان و با اعتماد به كاركنان ارتش نه تنها اين سازمان عظيم را منحل نكردند بلكه اين ارتش را ارتش الهي ناميدند و با كمال اقتدار از آن ها خواستند كه با سازمان و سلاح هاي خود به طور رسمي وفاداري خود را به ملت در روز 29 فروردين اعلام نمايند و از ملت خواستند كه رسما ارتش را با سمت « ارتش اسلامي » بشناسند و پشتيباني خود را از آن اعلام نمايند. اين اقدام امام نشان داد كه هيچگونه واهمه اي از اينكه آمريكايي ها و يا باقي مانده هاي رژيم شاهنشاهي بتوانند از ارتش عليه نهضت اسلامي مردم استفاده بكنند وجود ندارد و به مردم هم نشان داد كه از اين به بعد « ارتش براي ملت است » و به ارتش هم نشان داد كه آن ها بايستي بدون نگراني در خدمت ملت خود باشند . بنابراين در روز 29 فروردين سال 1358 افرادي كه شاهد رژه نيروهاي مسلح در خيابان هاي شهرهاي كشور بودند مشاهده كردند كه مردم فرياد مي زدند : « ارتش براي ملت » و ارتشي ها هم پاسخ مي دادند : « ارتش فداي ملت » و امام به اين صورت نگراني هاي مردم را از ارتش برطرف كردند و ملت را پشتيبان ارتش قرار دادند و از نظر رواني فاصله اي كه بين مردم و ارتش در زمان طاغوت و بخصوص در زمان اعمال حكومت نظامي در سال 1357 كه از سوي رژيم شاهنشاهي براي رو به رو قرار دادن ارتش با مردم انجام مي شد برداشته شد. مردم احساس كردند كه حالا يك ارتش برآمده از اراده و خواست ملت را در اختيار دارند كه بايد تقويت شود تا بتوانند از كشور خودشان دفاع كنند.
در اين روزگار .وقتي رفتار امام خميني با ارتش شاهنشاهي با شيوه اي كه آمريكا پس از اشغال عراق در پيش گرفت و ارتش آن كشور را منحل نمود مقايسه مي گردد همگان مي فهمند كه امام چه قدرت و اقتداري و چه روش حكيمانه اي داشته اند و عمق قدرت نفوذ امام در بين مردم و ارتشيان درك مي شود. در آن زمان بسياري از صاحب نظران فكر مي كردند كه حفظ سازمان ارتش مي تواند باعث انجام كودتا از سوي آنان عليه انقلاب گردد ولي امام با فراخواندن ارتش به همراه همه تجهيزات نظامي خود به خيابان ها به همگان نشان داد كه به چه ميزان انقلاب اسلامي توانسته است سازمان ارتش را در اختيار افكار خود بگيرد و امكان برنامه ريزي براي آمريكايي ها و عوامل باقي مانده رژيم شاهنشاهي از ارتش ديگر وجود ندارد. امام آنقدر از وضعيت ارتش اطمينان حاصل كردند كه حتي يك نفر را از خارج از سازمان ارتش به فرماندهي هيچ رده اي از آن انتخاب نكردند و اداره ارتش را در همان زمان هم از طريق اعضاي ارتش انجام مي دادند. حال درك مي شود كه حفظ ارتش چه كمك بزرگي به كشور در آن دوران كرده است و به خوبي احساس مي شود افرادي كه شعار انحلال ارتش را سر مي دادند چگونه مي خواستند توان نظامي كشور را با دست خود ملت منهدم نمايند تا صدام با خيال راحت تري به سرزمين هاي ايران و به انقلاب اسلامي يورش ببرد و زماني كه آمريكا نتوانست با قيام مردم عليه رژيم وابسته پهلوي جلوي پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم وابسته به خود را در درون كشور بگيرد باحمله صدام به انقلاب اسلامي و از طريق يك كشور همسايه ملت ايران را كه حكومت را از دست آمريكا خارج كرده بودند تنبيه نمايد.
البته امام در همان زمان براي تقويت توان نظامي كشور اقدام به تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم نمودند تا بتوانند در برابر تهديدات آمريكا بايستند و چه خوب امروز نتايج اين اقدام حكيمانه براي ملت ايران روشن شده است .
29 فروردين روز تشكيل ارتش نوين ايران است ارتشي كه در خدمت ملت است از خارج براي آن تصميم نمي گيرند اكثر سلاح خود را از داخل توانايي هاي صنعتي ايران تامين مي نمايد و هم اكنون در كنار سپاه به بزرگ ترين قدرت نظامي منطقه تبديل گشته و نه تنها ماموريتي براي آمريكا انجام نمي دهد بلكه قدرت نظامي ايران بزرگ ترين چالش آمريكا براي تسلط بر منطقه خاورميانه ايران است .