ارتش نماد عيني حريت و آزادگي همه مردان ايران زمين است كه وظيفه اصلي آنان دفاع از مرز و بوم كشور مي‌باشد و هر لحظه آماده‌اند كه تن خويش را همچون سالهاي دفاع مقدس بارها و بارها سپر بلاي خاك ايران زمين كنند.
ارتش، كوه استوار غيرت و همت و شجاعت است كه همچون دژي محكم از ذره ذره خاك ايران زمين حفاظت و صيانت كرد.

مهمترين اصل و اساسي‌ترين هدف هر دولت و حكومتي حفظ منافع ملي و تماميت ارضي كشور است.

براي دستيابي به اين مهم نياز به ساماندهي جوانان آن كشور در قالب گروههاي نظامي و انتظامي است كه يكي از مهمترين اين گروهها ارتش است.

ارتش سمبل افتخار و كلكسيون غيرت و شجاعت و مردانگي در كشور جمهوري اسلامي بشمار مي‌رود زيرا تك تك نيروهاي ارتشي در هشت سال دفاع مقدس بارها و بارها با جانفشاني و رشادتهاي خود همگام با ديگر نيروهاي سپاهي، بسيجي، نيروي هوايي و دريايي از تماميت ارضي ايران دفاع كرد.

ارتشيان جمهوري اسلامي با رشادتها و فداكاريهاي خويش اجازه ندادند كه در طول هشت سال جنگ تحميلي، حتي يك ذره از خاك ايران به دست دشمن بيفتد.

آنان در طول هشت سال نبرد ناجوانمردانه، جوانمردانه جنگيدند تا فرياد زنند "چو ايران نباشد تن من مباد".

ارتش يكي از بزرگترين و مهمترين نيروهاي دفاعي هر كشور مي‌باشد و متشكل از نيروي هوايي، دريايي و زميني است كه هر كدام اينها خود در قالب لشكر و زير گروههاي ديگر تقسيم مي‌شوند و سپس آموزشهاي تخصصي براي دفاع از مرز و بوم كشور كه هدف اصلي همه آنهاست، را فرا مي‌گيرند.

آن هنگام كه رژيم شاه دستور حكومت نظامي و به رگبار بستن ملت آزاديخواه ايران را به ارتش صادر كرد، آنان با سرپيچي از اين دستور در برابر شعارهاي مردم كه فرياد مي‌زدند "برادر ارتشي، چرا برادر كشي" و شاخه‌هاي گل سرخ را تقديم آنان مي‌كردند، به خيل مردم پيوستند و به نداي رهبر كبير انقلاب اسلامي لبيك گفتند و از سربازخانه‌ها فرار كردند و به طور رسمي حمايت خود را از مردم اعلام كردند.

به همين دليل بود كه امام خميني(ره) روز ‪ ۲۹‬فروردين را به نام روز ارتش نامگذاري كرد تا براي هميشه اين نام بااقتدار و عزت در تاريخ ايران زمين به ثبت برسد و هميشه تاريخ زنده و جاودان بماند.

بر اساس آمارهاي رسمي ارتش جمهوري اسلامي در طول هشت سال دفاع مقدس بيش از ‪ ۲۵‬هزار آزاده، ‪ ۱۴۶‬هزار جانباز و دهها هزار شهيد تقديم انقلاب كرد.