گرایش مهندسی صنایع -صنایع :
می توان گفت مهمترین٬و پیچیده ترین امتحان ورودی کارشناسی ارشد متعلق به گرایش مهندسی صنایع_صنایع می باشد.دروسی که در این گرایش از دانشجویان امتحان گرفته می شود نسبت به گرایش های دیگر برای دانشجویان صنایع تخصصی تر بوده و لذا دانشجویان صنایع از این جهت از دانشجویان رشته های دیگر جلوتر هستند ولی باید بگوییم سخت ترین امتحان ورودی مربوط به این گرایش می باشد.
فارغ التحصیلان این گرایش توانایی کارهایی از قبیل مدلسازی ٬برنامه ریزی درپروژه های مختلف٬ بررسی مشکلات و ارائه بهترین الگوها در سازمان ها و کارخانه ها برای بهینه سازی مسائل مختلف از قبیل انسان ٬مواد و ماشین آلات را دارا هستند.
آنها سعی می کنند ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی را جستجو کرده و بازدهی آنها را افزایش دهند. البته باید عرض کنیم که شاید این اهداف در مورد مهندسین صنایع در دوره کارشناسی (گرایش تولید صنعتی و گرایش تحلیل سیستم ها)نیز صادق باشد ولی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد سعی می کنند مطالب را بصورتی عمیقتر و تخصصی تر دنبال کنند.و مخصوصا با خواندن درس هایی که به برنامه ریزی و مسائل سیستماتیک مربوط می شود مدلسازی و ارائه الگوهای مناسب را در خود تقویت کنند.
گرایش مهندسی صنایع - مهندسی مالی
مهندسی مالی از شاخه های رشته مهندسی صنایع در گرایش مدیریت مهندسی در مقطع كارشناسی ارشد می باشد كه
از سال 1384 از طریق آزمون كارشناسی ارشد در كد رشته مهندسی صنایع-مهندسی صنایع و به عنوان شاخه ای جدا گانه
پذیرش آن شروع شده است. (در ادامه این شاخه را با نام رشته مهنسی مالی می شناسیم.)
دانشگاه هایی كه در حال حاضر در این رشته در كشور دانشجو می پذیرندشامل: دانشگاه صنعتی امیر كبیر(دانشكده مهندسی صنایع)، دانشگاه خواجه نصیر- دانشگاه علم وفرهنگ تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی (گروه مستقل در دانشكدهتحصیلات تكمیلی به نام گروه مهندسی مالی و موسسه غیر انتفاعی غیردولتی رجاء قزوین می باشند.
این رشته تركیبی از ابزار های گوناگون همچون برنامه ریزی و مدل سازیریاضی( روش های سخت و نرم)، آمار، علوم كامپیوتر و كاربرد های آن درمباحث مالی، تئوری های اقتصادی و مفاهیم به روز بازار های پول(بانك) وسرمایه، بیمه، مدل های تصمیم گیری در بازار های مالی، مدل های اقتصادسنجی، الگو ها و مدل های تجارت الكترونیك و كاربرد ها ی آن در مباحثمالی و مدیریت سرمایه گذاری را به دانشجویان این رشته معرفی می كند وآنها را برای ارائه خدمات كارشناسی در زمینه های مالی و سرمایه گذاری،موسسات مالی ، بیمه و صنعت آماده می نماید.
از قابلیت های مهم دانش آموختگان این رشته می توان به توانایی آنها در دركهمزمان مفاهیم صنعتی و مفاهیم مالی (با توجه تحصیلات دوره كارشناسیآنها كه مهندسی صنایع بوده) اشاره نمود. از این نكته هم نباید گذشت كهاین دانش آموختگان به علت پشتوانه تحصیلات فنی خود از توانایی بالاتری دردرك مسائل كمی مانند ریاضی و مفاهیمی از این دست، در مقایسه با رشتههای مدیریتی مشابه برخوردارند.
ادامه تحصیل در ایران:
با وجود این كه دوره های دكتری مهندسی صنایع در كشور وجود دارد، امامتاسفانه هم اكنون امكان ادامه تحصیل در این شاخه خاص (مهندسیمالی) در ایران به علت نوپا بودن وجود ندارد. اما دانشجویان این رشته بهجهت گذراندن دوره كارشناسی ارشد در این رشته به راحتی می توانند دردوره های دكترای رشته های مهندسی صنایع (گرایش های دیگر) و مدیریتمالی شركت كرده و پذیرفته شوند. به این نكته هم باید اشاره نمود به نظرمی رسد فارغ التحصیلان این رشته در صورت پذیرش در دوره دكتری با توجه به كمبود استاد در این رشته در ایران و با توجه به رشد سریع آن می توانندبه راحتی به عنوان هیات علمی جذب دانشگاه ها شوند. (به نظر می رسدمذاكراتی هم برای ایجاد مقطع دكتری این رشته به صورت پژوهش محور درحال انجام باشد كه امید است در آینده ای نزدیك به سرانجام برسد.)
گرایش مهندسی صنایع - سیستمهای اقتصادی و اجتماعی:
پیچیده ترین سیستم ها، سیستمهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسان یا گروهی از انسانها مرتبط باشند. بدین جهت سیستمهای اجتماعی و اقتصادی که بطور مستقیم با انسان سرو کار دارند، از نظر تحلیل، پیش بینی رفتار و کنترل جزو پیچیده ترین سیستمها دسته بندی می شوند. بطور کلی هدف از بوجود آمدن رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، تربیت افراد یا افرادی است که بتوانند با ابزار و مدلهای مختلف، سیستمهای پیچیده را شناسایی، تحلیل ، پیش بینی و اصلاح کنند.
بطور کلی، دانشجویان این رشته با ابزارهای مختلفی برای آنالیز سیستمهای مختلف آشنا می شوند. بعنوان مثال می توان از تحقیق در عملیات و برنامه ریزی ریاضی، سیستمهای پیشرفته غیر خطی و خطی و دینامیک، مدلهای رگرسیونی و اقتصاد سنجی، منطق فازی، شبکه های عصبی و ... نام برد. بعلاوه دانشجویان این رشته با مبانی اقتصاد خرد و کلان نیز علاوه بر اقتصاد سنجی آشنا می شوند.
ازآنجاکه این رشته در ایران، رشته تقریبا نوظهوری است، دانشکده ها و دانشگاههای مختلف به سلیقه خود و بطور متفاوت با این رشته برخورد می کنند. بعنوان مثال دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی پژوهش بیشتر گرایشات اقتصادی، دانشکده صنایع دانشگاه شریف بیشتر گرایش تحقیق در عملیات و مدلسازی و دانشگاههای دیگر ایران نیز هرکدام بنابر قدرت هیات علمی خود بیشتر به گرایشات خاصی تکیه می کنند. با این حال جهت گیری کاملا به عهده خود دانشجو است که می تواند با انتخاب دروس اختیاری به سمت خاصی حرکت کند.
فارغ اتحصیلان این رشته می توانند به عنوان مهندس صنایع در واحدهای تولیدی و کیفی و خدماتی (خودرو سازی، شرکتهای نفتی و ...) و یا بعنوان سیستم آنالیست در واحدهای مالی و بانکی و بیمه و وزارتخانه ها و ... فعالیت کنند. از آنجاکه این رشته بسیار گسترده است، هرکس بنابر علاقه خود به سمت خاصی حرکت می کند و بدین جهت شغل آینده فارغ التحصیلان بیشتر به جهت گیری و حرفه خودش باز می گردد.
بعلاوه فارغ التحصیلان این رشته امکان ادامه تحصیل در رشته های مختلف مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت و حتی در مواردی علوم کامپیوتر و علوم ریاضی را دارند.
قبولی در این رشته خیلی به رشته کارشناسی شخص مورد نظر بستگی نداشته و بیشتر از آن به نحوه مطالعه و علاقه داوطلبین بستگی دارد. لذا این امکان برای همه داوطلبان وجود دارد که صرفنظر از رشته تحصیلی خود در این رشته کاملا موفق باشند.
گرایش مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری:
همانطور که از نام این رشته پیدا است دانشجویان این رشته با یادگیری مسائلی از تلفیق بهینه عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدفهای مدیریتی و بهینه سازی گام برمی دارند اصولا از فارغ التحصیلان این گرایش انتظار می رود با بکارگیری دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می خوانند بتوانند به مدیریت واحدهای صنعتی و همچنین تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و نارسائی های سازمان ها بپردازند.دانشجویان این رشته با توجه به دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می گذرانند و همچنین دروسی که در امتحان ورودی آن دانشجویان باید بلد باشند در مجموع بیشتر به درد فارغ التحصیلان رشته های فنی (غیر صنایع) می خورد تا بتوانند علاوه بر جنبه های فنی به مسائل مدیریتی و اقتصادی با دیدی در جهت بهبود بهره وری یک سازمان نگاه کنند.
همچنین ادامه تحصیل در این رشته فرصت مغتنمی است تا دانش آموختگان رشته ریاضی کمی از روابط و فرمولهای محض ریاضی فارغ شده و علم ریاضی را بصورت ابزاری موثر در حل مسائل مدیریتی اقتصادی و صنعتی بکار بندند و زمینه های جذب موثرتر در بازار کار را برای خویش فراهم آورند.
ولی این گرایش از نظر اولویت چندان مناسب برای یک مهندس صنایع نیست زیرا صرف نظر از دروسی که باید در کنکور ورودی امتحان دهد در مقطع ارشد دروسی را می خواند که خیلی از آنها را با کم وزیاد در دوره کارشناسی گذرانده است .
در ضمن تا چند سال پیش داوطلبان این رشته می بایست حداقل 3 سال سابقه کار در مدیریت پس از اخذ مدرک کارشناسی در واحدهای صنعتی می داشتند وبه هنگام قبولی در دانشگاه ارائه می نمودند که البته الان این محدودیت برداشته شده است