به‌طور كلي تروما و تصادفات و سوانح جاده‌اي، خونريزي‌هاي داخلي و خونريزي‌هاي ناشي از اعمال جراحي، از دست دادن مقدار زيادي خون، عفونت‌هاي مكرر و مصرف برخي داروها از جمله عللي هستند كه مي‌توانند منجربه نارسايي حاد كليه شوند. طي 30 سال اخير ميزان ابتلا به بيماري مزمن كليوي به علت تغذيه نامناسبي كه بشر در پيش گرفته و همچنين به علت گسترش زندگي صنعتي و عدم تحرك و انجام فعاليت‌هاي جسمي روزانه درحال توسعه و افزايش در جهان است و درصد نسبتا بالايي را به خود اختصاص داده است.

در اين ميان ابتلا به بيماري ديابت يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش اين بيماري در جهان شناخته شده است. بنابراين روند گسترش اين بيماري در كشور ما هم مانند ساير كشورها به علت افزايش ميزان شيوع ديابت رو به فزوني است. از آنجا كه نارسايي مزمن كليه مي‌تواند از اوايل دوران نوجواني در بين افراد شيوع پيدا كند، اما معمولا از ميانسالي به علت شيوع بيماري ديابت نمايان مي‌شود، مي‌توان پيش‌بيني كرد تعداد اين بيماري طي چند دهه آينده افزايش يابد لذا پيشگيري از ابتلا به اين بيماري قبل از آشكار شدن علائم اوليه، لازم و ضروري است چرا كه كنترل نكردن به‌موقع اين بيماري، منجر به از بين رفتن كامل عملكرد كليه‌ها مي‌شود.
در اين شرايط، انجام دياليز يا پيوند كليه براي ادامه حيات بيمار، ضروري خواهد بود. هرچند بيماري مزمن كليه، عده زيادي را مبتلا مي‌كند اما مي‌توان با محدود كردن تغذيه و تغيير الگوي زندگي، مراقبت‌هاي ويژه پزشكي، اطلاع‌رساني، ارتقاي سطح آگاهي عموم جامعه از شدت اين بيماري و باري را كه به بيمار و اطرافيانش وارد مي‌سازد، كاست.
در پايان يادآور مي‌شويم بيماران ديابتي همان‌گونه كه به‌طور مداوم ميزان قندخون و فشارخون، مراقبت از چشم و قلب و عروق خود را تحت كنترل دارند بايد نسبت به عملكرد صحيح كليه‌هايشان نيز اطمينان حاصل كنند و همواره تحت مراقبت‌هاي پزشك باشند تا از احتمال بروز ناگهاني از كار افتادگي كليه‌شان بكاهند.