مقدمه اي بر برنامه Vb Script :
زبان script روايت كوچك شده زبانهاي ديگر مي باشد كه براي اضافه شدن به صفحات وب طراحي شده اند. لازم به ذكر است براي اضافه كردن زبان script به صفحه html متن مورد نظر را ميان تگهاي<script>و </script>قرار مي دهيم.
براي درج كد به زبان vb script درون صفحه html بايد تگ زير را اضافه كرد:
[HTML] <SCRIPT language= "vbscript">
كد مورد نظر
</SCRIPT>[/HTML]
سپس بايد كار خود را با پسوند html درSave , Notepad كنيد .

خصوصيات(properties):
هر شيء خصوصيات خاصي براي خود دارا مي باشد كه توسط آن خصوصيات تعريف ميشودبه عنوان مثال متن درون صفحه شيي است كه از خصوصيات آن مي توان به رنگ (color) اندازه (size) وخطي (font) كه با آن نوشته شده اشاره كرد.
هرشيء خصوصياتي لاينفك داشته كه مجموعه اين خصوصيات همراه با متدهاي مربوط كلاس شيء را تشكيل ميدهد.

در مثال هايي كه از اين پس ذكر ميكنيم،خواهيم ديد كه چگونه بايد به اين زبان برنامه نوشت. به طور عادي در هر خط تنها يك دستورالعمل با پارامترهاي لازمش مي آيد.
اولين مثال:
دراين مثال شما با چگونه قرار گرفتن دستورها در ميان تگها آشنا مي شويد.
[HTML] <html>
<head>
<title>نمونه مثال براي آشنايي بيشتر</title>
</head>
<body>
<script language="vbscript">
MSGBOX("به سايت كاشان تايمز خوش آمديد ")
</script>
<p align="center"><font face="B Tahoma" size="2">به نحوه ي قرار گيري كدهاي
اسكريپت<span lang="en-us"> ,</span> در بين كدهاي اچ تي ام ال توجه كنيد<br>
<br>
</font>
<a target="_blank" href="http://www.khodkar.com/in.php?id=59">
<img src="http://www.khodkar.com/button.php?id=59" border=0 /></a></p>
</body>
</html>[/HTML]
فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]