بالاترين نيکيها
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

فوق کل ذي بر بر حتي يقتل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر.

رسول خدا(ص) مي فرمايد :

بالاتر از هر کار خيري، خير و نيکي ديگري است تا آنکه فردي در راه خدا کشته شود، و بالاتر از کشته شدن در راه خدا خير و نيکي نيست.

وسائل الشيعه، ج11، ص10، حديث 212. برترين مرگهاقال رسول الله صلي الله عليه و آله :

اشرف الموت قتل الشهاده

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

شهادت برترين مرگهاست.

بحارالانوار، ج67، ص8، حديث4


3. مرگ برتر
قال امير المومنين عليه السلام :

ان الموت طالب حثيت لايفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ان اکرم الموت القتل.

حضرت علي عليه السلام فرمود :

مرگ، با شتاب و تعقيب کننده است((همه را دريابد)) نه ماندگان از دست برهند و نه فراريان او را بازدارند، گرامي ترين مرگ، کشته شدن است.

نهج البلاغه، خطبه1234. برترين قتل شهادت است
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

اشرف القتل قتل الشهدآء.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

والاترين قتل، کشته شدن شهيدان است.

نهج الفصاحه، ص6685. هزار ضربه شمشير به از مرگ در بستر
قال امير المومنين عليه السلام :

و الذي نفس ابن ابي ابيطالب بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي الفراش.

حضرت علي عليه السلام فرمود :

قسم به کسيکه جان فرزند ابيطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشير بر من آسانتر از مرگ در بستر است.

بحار الانوار، ج97، ص40، حديث446.شهادت، نه مرگ در بستر
قال امير المومنين عليه السلام :

ايها الناس ان الموت لا يفوته المقيم و لايعجزه الهارب ليس عن الموت محيص و من لم يمت يقتل و ان افضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لالف ضربه بالسيف اهون علي من ميته علي فراش.

حضرت علي عليه السلام فرمود :

اي مردم همانا ايستادگان و فراريان را از مرگ گريزي نيست و هر کس به مرگ طبيعي نميرد کشته مي شود و شهادت بهترين مرگ است و سوگند به خدايي که جانم در دست اوست، هزار ضربه شمشير آسانتر است بر من از مرگ در بستر.

وسائل الشيعه، ج11، ص8، حديث12


7. شهادت کرامت است
قال السجاد عليه السلام :

القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده.

حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود :

کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست.

بحار الانوار، ج45، حديث1188. شهادت آرزوي اولياء
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

والذي نفسي بيده ((لولا ان رجالا من المومنين لاتطيب انفسهم)) لوددت اني اقتل في سبيل الله، ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، ثم احيا ثم اقتل.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

قسم به آنکه جانم به دست اوست((اگر نبود اينکه جمعي از مومنين خوش ندارند)) دوست داشتم که در راه خدا نه يکبار و دوبار، که چندين بار زنده گشته و بار ديگر کشته گردم.

صحيح بخاري، ج4، ص21، باب تمني الشهاده
9. روزي شهادت
قال امير المومنين عليه السلام :

من دعائه عليه السلام لمّا عزم علي لقا القوم بصفّين :

اللّهم ربّ السّقف المرفوع … ان اظهرتنا علي عدونا فجنّبنا البغي و سدّدنا للحق و ان اظهرتهم علينا فارزقنا الشَّهاده و اعصمنا الفتنه.

حضرت علي عليه السلام فرمود :

خدايا، اي پروردگار آسمان برافراشته … اگر ما را بر دشمنان پيروز گرداندي، از ستم و ***** دورمان دار و بر حق استوارمان گردان و اگر دشمنان بر ما پيروز شدند، شهادت را روزيمان فرما و از فتنه بازمان دار.

نهج البلاغه، خطبه170
10. فرجام سعادت و شهادت
عن امير المونين عليه السلام :

و انا اسال الله بسعه رحمته و عظيم قدرته علي اعطاء کل رغبه … ان يختم لي و لک بالّسعاده و الشّهاده.


حضرت علي عليه السلام در پايان عهدنامه خود به مالک اشتر نوشت :

من از خدا به گشايش رحمت و بزرگي قدرتش(بر آنکه هر چه بخواهد عطا مي کند) مي خواهم که پايان زندگي من و تو را به نيکبختي و شهادت قرار دهد.

نهج البلاغه نامه5311.شهادت در راه خدا
دعا امير المومنين عليه السلام لهاشم بن عتبه فقال :

اللّهم ارزقه الشّهاده في سبيلک و المرافقه لنبيّک.

حضرت علي عليه السلام در دعاي خود به هاشم بن عتبه فرمودند :

خداوندا، شهادت در راهت را و همراهي با پيامبرت را به او روزي کن.

نهج السّعاده، ج2، ص10812.همسايگي با شهدا

قال امير المومنين عليه السلام :

… نسال الله منازل الشهداء و معايشه السّعداء و مرافقه الانبياء.

حضرت امام علي عليه السلام فرمود :

از خداوند جايگاه شهيدان و زندگي با سعادتمندان و همراهي با پيامبران را طلب مي کنم.

نهج البلاغه، خطبه2313. عشق به شهادت
قال امير المومنين عليه السلام :

فو الله اني لعلي الحق. و اني للشّهاده لمحبّ.

حضرت امير المومنين عليه السلام فرمود :

پس به خدا قسم من بر حقّم و دوستدار شهادت.

شرح نهج البلاغه، ج6، ص99 و 100


14. اميد شهادت در جبهه
قال امير المومنين عليه السلام :

و الله لولا رجائي الشّهاده عند لقائي العدوّ لوقد حمّ لي لقاءه لقرّبت رکابي، ثمّ شخصت عنکم فلا اطلبکم ما اختلف جنوب و شمال.

حضرت امام علي عليه السلام فرمود :

به خدا قسم اگر آرزوي شهادت را در پيکار با دشمن نمي داشتم،(که اي کاش زودتر فراهم آيد) بر مرکب خود سوار مي شدم و از ميان شما کوچ مي کردم و تا باد شمال و جنوب بوزد (براي هميشه) در جستجوي شما نمي پرداختم.

شرح نهج البلاغه، ج7، ص285، خطبه11815. در رديف شهيدان
قال السّجاد عليه السلام :

حمدا نسعدبه في السّعداء من اوليائه و نصير به في نظم الشّهداء بسيوف اعدائه.

حضرت امام سجاد عليه السلام فرمود :

سپاس خداي را، سپاسي که بدان در زمره اولياء نيکبختي قرار گيريم و بواسطه آن در رديف شهيدان با شمشير دشمنانش در آئيم.

صحيفه سجّاديه، ج41، دعاء116. شهادت طلبي
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

من طلب الشّهاده صادقا اعطيها و لولم تصبه.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

هر کس از روي صدق شهادت را طلب کند، خداوند به او ((ثواب)) آن را عطا خواهد کرد، هر چند به شهادت نرسد.

کنز المعال، ج4، ص421، حديث1121017. تبريک به شهيدان
قال امير المومنين عليه السلام :

انّ الله کتب القتل علي قوم و الموت علي آخرين و کلّ آتيه منيّته کما کتب الله له فطوبي للمجاهدين في سبيل الله و المقتولين في طاعته.

حضرت امام علي عليه السلام فرمود :

خداوند براي گروهي کشته شدن و براي گروهي ديگر مرگ را مقرّر نموده و هر کدام به اجل معين خود آنسان که او مقدّر کرده است مي رسند، پس خوشا به حال مجاهدان راه خدا و کشتگان راه اطاعت او.

نهج السعاده، ج2، ص107


18. خون شهيد
انّ عليّ ابن الحسين عليه السلام کان يقول : قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

ما من قطره احبّ الي الله عزّوجلّ من قطره دمٍ في سبيل الله.

امام زين العابدين عليه السلام پيوسته از قول رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمود:

هيچ قطره اي در نزد خداوند دوست داشتني تر از قطره خوني که در راه خدا ريخته مي شود نيست.

وسائل الشيعه، ج11، ص8، حديث1119. شهيد درد جراحت را احساس نمي کند
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

الشّهيد لايجد الم القتل الّا کما يجد احدکم مسّ القرصه.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

شهيد درد کشته شدن را احساس نمي کند، مگر در حدّي که يکي از شما پوست دست خود را بين دو انگشت فشار دهد.

کنز المعال، ج4، ص398، حديث1110320. آمرزش گناهان شهيد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

للشّهيد سبع خصال من الله اوّل قطره من دمه مغفور له کلّ ذنب.

حضرت پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

به شهيد هفت امتياز از طرف خداوند عطا مي شود، اولين آنها بخشيدن تمام گناهان اوست بواسطه اولين قطره خونش.

وسائل الشيعه، ج11، ص9، حديث2021. شهادت، کفّاره گناهان
قال الباقر عليه السلام :

اوّل قطره من دم الشّهيد کفّاره لذنوبه الّا الدَّين فانّ کفّارته قضاءه.

امام باقر عليه السلام فرمود :

اولين قطره خون شهيد کفاره گناهان اوست مگر بدهيها، که کفاره آن اداي آن است.

وسائل الشيعه، ج13، ص85، حديث522. موجب آمرزش گناهان
قال الصادق عليه السلام :

من قتل في سبيل الله، لم يعرّفه الله شيئاً من سيئاته.

امام صادق عليه السلام فرمود :

کسي که در راه خدا کشته شود، خداوند هيچ يک از گناهان او را به روي او نميآورد.

وسائل الشيعه، ج11، ص9، حديث1923. شهيد غسل و کفن ندارد
قال النّبي صلي الله عليه و آله : في شهداء احد :

زمّلوهم بدمائهم و ثيابهم.

پيامبر اکرم درباره شهداي اُحُد فرمودند :

آنها را با همان خونهايشان و لباس هاي خودشان دفن کنيد.

وسائل الشيعه، ج2، ص701، حديث11


24.دفن با جامه خونين
عن امير المومنين عليه السلام قال :

لمّا کان يوم بدرٍ، فاُصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله بدفنهم في ثيابهم، و ان ينزع عنهم الفراء، و صليّ عليهم.

حضرت علي عليه السلام فرمود :

در روز بدر، پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نسبت به کساني که از مسلمانان به شهادت رسيده بودند، دستور داد که آنها را با لباسهايشان دفن کنند، و تنها لباسهاي چرمين را از تنشان بيرون آوردند، و سپس بر آنها نماز خواند.

بحار الانوار، ج82، ص6، حديث 525. گلگون کفنان
عن اسماعيل بن جابر و زُراره عن ابي جعفر عليه السلام :

قال : قلت له کيف رايت الشّهيد يدفن بدمائه؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنّط و لا يغسّل و يدفن کما هو …

از اسماعيل بن جابر و زراره نقل شده است که : از امام صادق سوال کردم، نظر شما در اين باره چيست که شهيد با بدن خون آلود دفن شود؟ حضرت فرمود : آري شهيد بدون غسل و حنوط، در لباس خونين خود همانگونه که هست دفن مي شود.

وسائل الشيعه، ج2، ص700، حديث826. شهيد سوال قبر ندارد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

من لقي العدوّ فصبر حتّي يقتل او يغلب لم يفتن في قبره.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

هر کس رو در روي دشمن قرار گرفت((با دشمن درگير شد)) و استقامت کرد تا کشته و يا پيروز شد، در قبر مورد آزمايش قرار نمي گيرد((از او سوال نمي شود)).

کنز المعال، ج4، ص313، حديث1066227.آثار شهادت
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

يعطي الشّهيد ستّ خصال عند اوّل قطره من دمه :

يکفّر عنه کلّ خطيئه ويري مقعده من الجنه و يزوّج من حور العين و يؤمّن من الفزع الاکبر و من عذاب القبر و يحلّي حلّه الايمان.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

1-با اولين قطره خون او تمام گناهانش بخشيده مي شود.

2-جايگاه خود را در بهشت مي بيند.

3-از حوريان با او ازدواج مي کنند.

4-از وحشت بزرگ روز قيامت در امان مي باشد.

5-از عذاب قبر ايمن است.

6-به زيور ايمان آراسته مي گردد.

کنز المعال، ج4، ص410، حديث115228. معافيت از سوال قبر
سُئل النّبي صلي الله عليه و آله :

مابال المومنين يفتنون في قبورهم الّا الشّهيد؟ فقال : کفي ببارقه السّيوف علي راسه فتنهً.

از پيامبر اکرم سوال شد :

چگونه است که همه مومنين در قبر مورد سوال و امتحان قرار مي گيرند مگر شهيد؟

حضرت فرمود : امتحاني که در زير برق شمشير داده است، براي او کافي است.

کنز المعال، ج4،ص407، حديث11138 و ص595، حديث1174129. شفاعت شهيد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

يشفع الشّهيد في سبعين من اهله.

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود :

شهيد هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت مي کند.

کنز المعال، ج4، ص401، حديث 1111930. مقام شفاعت
عن الصّادق عليه السلام عن آبائه عليه السلام انّ رسول الله قال :

ثلاثه يشفعون الي الله يوم القيامه فيشفّعهم : الانبياء ثمّ العلماء ثمّ الشّهداء.

امام صادق عليه السلام از پدران خود از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل فرمود :

سه گروهند که روز قيامت شفاعت مي کنند و شفاعت آنها مورد پذيرش خداوند قرار مي گيرد، انبياء و علما و شهداء.

بحار الانوار، ج97، ص14، حديث2431. اول کسي که وارد بهشت مي شود
عن الرّضاء عليه السلام عن آبائه عليه السلام، قال، قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

افضل الاعمال عند الله ايمان لا شکّ فيه و غزو لاغلول فيه و حجّ مبرور و اوّل من يدخل الجنّه شهيد.

امام رضا عليه السلام از پدران خود عليه السلام از قول پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل کرده که آن حضرت فرمود :

برترين اعمال نزد خداوند، ايماني است که در آن ترديدي نباشد و رزم و پيکاري که در آن خيانت در ((غنيمت)) نباشد و حج مقبول . و اولين کسي که وارد بهشت مي شود شهيد است.

بحار الانوار، ج66، ص393، حديث7532. آرزوي شهيد
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

ما من احدٍ يدخل الجنّه يحبّ ان يرجع الي الدّنيا و له ما علي الارض من شييءٍ الّا الشّهيد. فانّه يتمنّي ان يرجع الي الدّنيا فيقتل عشر مرّاتٍ لما يري من الکرامه.

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

از افرادي که وارد بهشت مي شوند هيچکس آرزوي بازگشت به دنيا را ندارد گر چه تمام آنچه در زمين است از آنِ وي شود، مگر شهيد که او به سبب کرامتي که در شهادت مي بيند آرزو مي کند به دنيا برگردد و دهها مرتبه در راه خدا کشته شود.

صحيح بخاري، ج4، ص2633. برترين شهدا
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

افضل الشّهداء الّذين يقاتولن في الصّف الاوّل فلا يلفتون وجوههم حتّي يقتلوا، اولئک يتلبّطون في الغرف العلي من الجنّه يضحک اليهم ربّک فاذا ضحک ربّک الي عبدٍ في موطن فلا حساب عليه.

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود :

برترين شهيدان کساني هستند که در صف اول((خط مقدم)) پيکار مي کنند و روي بر نمي گردانند تا کشته شود، اينها هستند که جايگاه آنان غرفه هاي عالي بهشت است، و خداوند بر آنها متبسّم است و اگر خداوند بر بنده اي تبسّم کند((خشنود شود)) هيچ حسابي بر او نيست.

کنز المعال، ج4، ص401، حديث1112034. شهيد دريا
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

شهيد البحر مثل شهيد البرّ …

و انّ الله عزّوجلّ وکّل ملک الموت بقبض الارواح الّا شهيد البحر فانّه يتولّي قبض ارواحهم.

پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله فرمود :

شهيد در جنگ دريايي مثل شهيد در جنگ و جهاد در خشکي اجر دارد و خداوند ملک الموت را براي قبض روح همه افراد مامور ساخته است، مگر شهيدان جنگ دريايي که آنقدر مقام و فضيلت دارند که خداوند، خودش ارواح آنها را قبضه مي کند.

سنن ابن ماجه، ج2، ص928، حديث 2778


35. خانواده شهيد
قال علي عليه السلام عن قول رسول الله صلي الله عليه و آله :

و يقول الله عزّوجلّ انا خليفته في اهله و من ارضاهم فقد ارضاني و من اسخطهم فقد اسخطني.

حضرت امير عليه السلام در ادامه حديثي مفصّل که در باب مقام شهيد از قول رسول خدا بيان داشته اند مي فرمايد :

خداوند مي فرمايد من جانشين شهيد در خانواده او هستم، هر کس رضايت آنها را جلب کند رضايت مرا جلب کرده و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.36. ديگرشهيدان
قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

من اريد ماله بغير حقّ فقاتل فهو شهيد.

پيامبر گرامي خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

هر کس مالش مورد سوء قصد قرار گيرد و براي دفاع از آن مبارزه کند و کشته شود شهيد است.

کنز المعال، ج4، ص429، حديث1120137. شهيدان دفاع

قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

من قاتل دون نفسه حتّي يقتل فهو شهيد و من قتل دون ماله فهو شهيد

و من قاتل دون اهله حتّي يقتل فهو شهيد و من قتل في جنب الله فهو شهيد.

پيامبر گرامي خدا صلي الله عليه و آله فرمود :

هر کس براي دفاع از جان و مال اهل و عيال خود پيکار کند و کشته شود شهيد است و کسي که در راه قُرب به خدا کشته شود شهيد است.

کنز المعال، ج4، ص420، حديث1123638. دفاع از مال
عن عليّ بن الحسين عليه السلام :

من اعتدي عليه في صدقه ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

امام زين العابدين عليه السلام فرمود :

هر کس به ظلم اموالش مورد ***** قرار گيرد و در برابر آن پيکار کند تا کشته شود شهيد است.

وسائل الشيعه، ج11، ص93، حديث11
39. کشته راه خدا
عن ابي عبدالله عليه السلام، قال : قال رسول الله صلي الله عليه و آله :

من قتل دون عياله فهو شهيد.

از امام صادق عليه السلام نقل شده است که پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمودند

هر کس در راه دفاع از بستگان خود کشته شود شهيد است.

وسائل الشيعه، ج11، ص91، حديث540. در رکاب امام
عن الرّضا عليه السلام في کتابه الي المامون :

الجهاد واجب مع امام عادل و من قاتل فقتل دون ماله و رحله و نفسه فهو شهيد.

امام رضا عليه السلام در نامه خود به مامون نوشت :

جهاد همراه امام عادل واجب است و هر کس پيکار کند و در راه دفاع از مال و ره توشه و جان خويش کشته شود شهيد است.

وسائل الشيعه، ج11، ص35، حديث10، تحف العقول، ص102