سلام.
معمولاً در رسانه های خارجی بهترین محصولات را انتخاب می کنند اما با توجه به گستردگی محصولات تصمیم به تغییر رویه و انتخاب "برند برتر نمایشگاه CES 2013 " گرفته ایم . این انتخاب توسط نظرسنجی زیر و توسط شما خوانندگان فهمیده این دو مجموعه صورت می گیرد . همچنین محصولات برتری که هر شرکت عرضه کرده است را نیز در جلوی نام برند قرار دادیم تا انتخاب ساده تر شود . سخن کوتاه می کنیم و انتخاب "برند برتر نمایشگاه CES 2013 " با شما !