سلام من ميخوام براي همسرم انجام بدم شرايط رو خواهشا ب ايميل من ارسال ميكنيد من موفق ب إرسال پيام ب إيميل خصوصي جنابعالي نشدم لطفا لطفا منو راهنمايي كنيد زندگيم داره از هم ميپاشه