ماه ژوئن مجدد فرارسیده، وقت آن که Apple تیتر اخبار را بسازد. WWDC تمام شده است و iOS 5 و iClould هم اکنون به صورت رسمی عرضه می شوند. البته iOS 5 پیش از پاییز به صورت رسمی عرضه نخواهد شد.
هر چند، Apple با ارایه ی پیش نمایشی پس از تبلیغاتش، پیش تر طعم iOS 5 را به ما چشانده است. ما اقدام به بروز رسانی یک iPhone 4 با نسخه ی بتا کرده ایم و آماده ایم که اولین احساس خود را به اشتراک بگذاریم.
اما پیش از این که ادامه دهیم، اجازه دهید تا نگاهی به مهم ترین ویژگی های چشمگیر iOS 5 بیندازیم.