سلام

همانطور که می دانید دو مدلU600 و U600B در ظاهر شبیه هم هستند ولی نرم افزار فلش جداگانه ایی دارند لذا تشخیص این دو از هم در فلش به این گوشی ها کمک خواهد کرد
همانگونه که می دانید در برچسب پشت این دو مدل نام U600 ذکر شده است پس با توجه به برچسب نمی توان این دو مدل را تشخیص داد
کافیست درب پشت گوشی را بردارید در حالتی که کشوی گوشی بسته است اگر لنز محافظ داشته باشد و دیده نشود گوشی U600B می باشد در غیر اینصورت U600 است

برای درک بهتر به فایل ضمیمه که از سایت NSpro دانلود شده است توجه کنید(ضميمه)فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]