سلام دوستان در این تاپیک قصد دارم که به شما
آموزش بدم که چه جوری به توانید از طریق بروزر خود گوشی
فایلی دانلود کنید این کار کاملا دست شده است و هیچ مشکل
نداره فقط نکته زیر را باید انجام دهید .
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||
(باید این کار از طریق ترمینال انجام شود)
__________________________________________________ ____________
خوب بریم سر اصل مطلب

1.این فایل را از این آدرس استخراج کنید

/usr/share/applications/defaults.list

2.بعد حروف زیر را به آخر آن اضافه میکینم

كد:

application/zip=Filebox.desktop application/x-zip-compressed=Filebox.desktop application/rar=Filebox.desktop application/x-rar-compressed=Filebox.desktop application/octet-stream=Filebox.desktop
3.سپس فایل را به این آدرس زیر بریزید
home/user/MyDocs/Downloads/defaults.list/

4. سپس این حروف را در ترمینال وارد کنید:

كد:

devel-su rootme cp -f /home/user/MyDocs/Downloads/defaults.list /usr/share/applications/
و تمام