بازی جدید و زیبای عملیات نجات با نام Kalia Rescue Mission که به تازگی منتشر شده است . در این بازی شما نقش پرنده ماجراجویی هستید که باید از سر تله ها و موانع بگذرید و به مقصد برسید .


  • فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]