سلام دوستان بلاخره رام سیانوزن 9 برای سنسیشن هم اومد تا یه بار دیگه این قول اندرویدی ساپورت رامی بالاتری نسبت به هم تراز های خودش داشته باشه
نقل قول:
Changelog:

20-02-12_2
  • Headset fixed for music
  • SebastianFM's 1.512 GHz OC kernel 3.0.16-g5e58c5e v1.01 for HTC Sensation
  • Removed a lot of unneeded HTC files & settings