برای مشاهده ورژن و فریمور بادا گوشی خود ، مسیر زیر را دنبال کنید.

1 . Settings

2 . About phone

3 . System info

4 . Deviceفقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


.................................................

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]


...............................................

فقط کاربران ثبت نام شده میتوانند لینک های انجمن را مشاهده کنند. ]