سلام

دوستان چنانچه تمایل داشتند می توانند از لینک های زیر جهت مطالعه دوره آموزشی برنامه نویسی آندروید استفاده نمایند.
آموزشها رایگان است و خواهد ماند. چنانچه استقبالی از آموزشها صورت گیرد، ادامه پیدا خواهد کرد.
هدف از ارائه این آموزشها صرفاً افزایش دانش فنی علاقه مندان است.