رفع مشكل 5 قفله شدن و نمايش پيام Insert Correct Sim
بدون نياز به TestPoint و صرف لاگ


اينترفيس باكس SETool را اجرا كنيد

به سربرگ Empity fill & Eepair برويد و مدل گوشي خود را انتخاب كنيد
در فيلد مربوط به IMEI ، شماره سريال گوشي را وارد كنيد
گزينه ي Write IMEI to OTP را علامت بزنيد
فايلهاي GDFS و EROM مربوط به گوشي را Add كنيد
از سربرگ Settings ، گزينه ي SignMode را علامت بزنيد
روي دكمه Flash كليك كنيد
بعد از پايان عمليات و روشن كردندن گوشي، با پيام Insert Correct Sim مواجه ميشود
حال گوشي را Full Flash كنيد