کان زن ریو

یکی از سبکهای کاراته است. این سبک یکی از سبکهای بین المللی کاراته است و به رسمیت شناخته میشود. ترتیب کمربندها در این سبک به شرح زیر است: سفید، نارنجی، سبز، آبی، قهوه ای و مشکی.