غدد مقعدي يا آنال ساك چيست؟؟؟
اينها دو تا غده لوبيايي شكل هستند كه در داخل عضله اسفنكتر مقعد قرار دارند دقيقا در موقعيت ساعت 5 و 7 و مجراي بسيار ظريفي دارند كه ترشحات را به داخل روده مي ريزد.
وظيفه اين غدد در مرحله اول لغزنده كردن مدفوع است كه باعث مي شه مدفوع در هنگام خروج به اين غدد فشار وارد كنه و ترشحات بر روي مدفوع ريخته شوند و خروج تسهيل بشود. اما وظيفه ديگري هم اين ترشحات دارند و آن بوي خاصي است كه از خود تراوش مي كنند و مدفوع هر سگي بوي خاص خود را خواهد داشت و در طبيعت محدوده سگها را مشخص مي كند و همچنين سگهاي يك گروه همديگر را پيدا خواهند كرد.
اين غدد در گربه ها و ساير سگ سانان هم وجود دارند اما مشكلات آنها در سگها بيشتر است.
پس لازمه عملكرد صحيح اين غدد شرايط محيط زيست طبيعي سگها است. و خودبخود هم تخليه مي شوند.اما در سگهاي اصلاح نژاد شده مينياتوري ما با مشكلات بسيار جدي اي رو به رو خواهيم شد.زيرا غذاي اين سگها نرم است و عملا حجم و تركيب مدفوع بسيار متفاوت از شرايط طبيعت است و اين غدد تخليه نمي شوند و اگر به همين وضعيت ادامه پيدا كند باعث عوارض جدي اي در غدد مقعدي سك كوچك شما خواهد شد..در شرايط عادي تركيب و غلظت اين ماده شبيه به روغن است با رنگ زرد مايل به قهوه اي و اندازه غده در حد يك لوبياي معمولي است اما اگر تخليه نشود بتدريج غلظت آن افزايش خواهد يافت و مثل خمير بادام زميني خواهد شد و اگر باز هم سگ مورد بي توجهي قرار گيرد غلظت آن سخت تر شده و عملا مجراي خروجي غدد مسدود مي شود و در اثر نفوذ باكتري ها به آنجا دچار انباشتگي و در مرحله بعدي سلوليت و نهايتا آبسه خواهد شد و با چركي شدن اين غدد عضله مقعدي هم آسيب مي بيند و ترشحات از طريق باز شدن به بيرون تراوش خواهند كرد و التهاب بسيار شديدي را در ناحيه اطراف مقعد خواهيد ديد.و با خروج چرك و خون آبه منظره بسيار رقت انگيزي را پديد خواهد آورد. و نهايتا درماني بسيار طولاني و پر هزينه را در پي دارد بايد ابتدا عفونت پيش آمده را درمان نمود و سپس با عمل جراحي بسيار سخت و جدي اي غدد فوق برداشته شوند.برداشتن اين غدد چندان هم ساده نيست چنانچه به هر دليل عمل جراحي موفقيت آميز نباشد عضله اسفكنتر مقعد عملكرد صحيح خود را از دست خواهد داد و حيوان نمي تواند عمل دفع كردن را كنترل كند و يا اينكه ممكن است اسفنكتر خيلي باريك شود و حيوان دچار مشكلات جدي ديگري شود كه در اثر درناك بودن عمل دفوع خودش را نگه دارد و دچار يبوست شود.
اما چاره چيست؟؟؟
براي پيشگيري اولين كار اصلاح رژيم غذايي سگ است بايد در غذاي سگ مواد غذايي حجيم و داراي فيبر مناسب گنجانده شود از استخوانهايي كه نوك تيز نباشند و ايجاد مشكل نكنند استفاده شود .و حيوان را به پياده روي منظم برد.
و مهمتر از همه مراجعه منظم به دكتر دامپزشك است و تعداد دفعات مراجعه بستگي به شرايط سگ دارد ممكن است يك سگ هر 6 ماه يكبار نياز به تخليه غدد داشته باشد و يك سگ ديگر هر ماه و اگر ديرتر بشود دچار انباشتگي و عوارش متعاقب آن شود.
از نشانه هاي اوليه پر شدگي اين غدد:.سگ ناحيه پشت خود را بر روي زمين مي كشد و اين حالت ممكن است عوارضي هم داشته باشد كه سائيدگي و جراحلات احتمالي ناحيه مقعدي است.